ทำไมต้อง นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง
เขียนโดย Edugen official
28/02/2021, หมวด: แนะแนว

ใครอยากเรียน #กฎหมาย ตามพี่ EDUGEN ไปดูข้อมูลในคณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง กันดีกว่า

เรียนอะไรบ้าง?

น้อง ๆ ที่เรียนในคณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง จะต้องเรียนทั้งหมด 139 หน่วยกิต ดังนี้

  • วิชาทั่วไป 30 หน่วยกิต (วิทย์, คณิต, อังกฤษ, สังคม)
  • กลุ่มวิชาบังคับ 94 หน่วยกิต (วิชากฎหมาย)
  • กลุุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต (วิชากฎหมาย) 
  • กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต (วิชาอะไรก็ได้)

การสมัครเรียน

ที่ ม.รามคำแหง มีการเรียนการสอนทั้งแบบภาคปกติและภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) น้อง ๆ สามารถสมัครเรียนได้ทั้งแบบปกติหรือเทียบโอน โดยวุฒิที่น้อง ๆ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ คือ

  • วุฒิจากสถาบันอื่น ตั้งแต่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • วุฒิจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • กรณี หมดสถานภาพ หรือ 8 ปีสมัครใหม่
  • เคยเป็นนักศึกษา Pre-Degree
  • โอนย้ายต่างสถาบันกรณีไม่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น 

น้อง ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

http://www.kan.ru.ac.th/law-bachelor/

ให้คะแนนบทความนี้
บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ