พี่ฟิชโช่ - EDUGEN
ชนินทร์ พรมอยู่
ประวัติการศึกษา
   ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 )
   ได้คะแนน 9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์ TOP 16 ของประเทศ
   ได้คะแนน PAT3 TOP 18 ของประเทศ
แนะนำคอร์สเรียนจากพี่ฟิชโช่