พี่นัตตี้ - EDUGEN
ทนพ.ณัฐพงศ์ นพโลหะ
ประวัติการศึกษา
   ปริญญาโท คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และภูมิคุ้มกันวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
   สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ ระบบสุริยะ
แนะนำคอร์สเรียนจากพี่นัตตี้