พี่แอน - EDUGEN
ประภัสสร เจียมวงษา
ประวัติการศึกษา
   อาจารย์ด้านภาษามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ
   ปริญญาโท MSc Applied Linguistics, The University of Edinburgh ประเทศอังกฤษ
   ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
แนะนำคอร์สเรียนจากพี่แอน