ตารางสรุปรูปร่างโมเลกุล
เขียนโดย Edugen official
24/08/2020, หมวด: Lifestyle

ไหนใครยังสับสน จำสลับไปมาระหว่างโมเลกุลบ้าง วันนี้พี่ EDUGEN มีตารางสรุปรูปร่างของโมเลกุลมานำเสนอ แต่ตอนนี้เราไปดูความหมายของโมเลกุลกันก่อนดีกว่า

โมเลกุล คือ ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารซึ่งสามารถดำรงอยู่ได้ตามลำพัง และยังคงความเป็นสารดังกล่าวไว้ได้ โมเลกุลประกอบด้วยอะตอมของธาตุมาเกิดพันธะเคมีกันกลายเป็นสารประกอบชนิดต่าง ๆ 

โดยใน 1 โมเลกุล อาจจะประกอบด้วยอะตอมของธาตุทางเคมีตัวเดียว เช่น ออกซิเจน (O2) หรืออาจจะมีหลายธาตุก็ได้ เช่น น้ำ (H2O) ซึ่งเป็นการประกอบร่วมกันของ ไฮโดรเจน 2 อะตอมกับ ออกซิเจน 1 อะตอม หากโมเลกุลหลายโมเลกุลมาเกิดพันธเคมีต่อกัน ก็จะทำให้เกิดสสารขนาดใหญ่ขึ้นมาได้ เช่น (H2O) รวมกันหลายโมเลกุล เป็นน้ำ

 

ให้คะแนนบทความนี้
บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ