คอร์สกลศาสตร์ 1

โดย พี่ฟิชโช่ - EDUGEN

ชนินทร์ พรมอยู่

1,900.-

จาก 572 คน

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้รับ

วิดีโอการสอนมากกว่า 22 ชั่วโมง
เอกสารประกอบการเรียน (PDF) ฟรี
ระยะเวลาในการเรียนมากถึง 120 วัน
เรียน Online ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คำอธิบายหลักสูตร

      คอร์สกลศาสตร์ 1 เป็นคอร์สที่ปูพื้นฐานเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ตั้งแต่ธรรมชาติและพัฒนาการของวิชาฟิสิกส์ เพื่อให้น้อง ๆ ได้เข้าใจถึงที่มาและความสำคัญของการเรียนวิชานี้ รวมไปถึงความรู้พื้นฐานต่าง ๆ ทั้งเรื่องการเคลื่อนที่และผลของแรงที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ ไปจนถึงหลักสำคัญของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ที่น้อง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในการโจทย์ปัญหาและชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ภายในคอร์สยังสอดแทรกไปด้วยเทคนิคการทำโจทย์ และเคล็ดลับต่าง ๆ มากมายที่จะช่วยเตรียมความพร้อมและเพิ่มความมั่นใจให้กับน้อง ๆ สำหรับการสอบวิชาฟิสิกส์ทั้งในโรงเรียนและสนามสอบต่าง ๆ อีกด้วย

เนื้อหาของคอร์ส

ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ 5 ชม.
การเคลื่อนที่แนวตรง 7 ชม.
แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 7 ชม.
สมดุลกล 5 ชม.

เกี่ยวกับ Tutor

พี่ฟิชโช่ - EDUGEN

ชนินทร์ พรมอยู่
ประวัติการศึกษา
       ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 )
       ได้คะแนน 9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์ TOP 16 ของประเทศ
       ได้คะแนน PAT3 TOP 18 ของประเทศ

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

พงศกร คำนิน

11/09/2022 13:03

พี่สอนฟิสิกส์ได้เข้าใจและใจดีต่อการสอนมากเลยครับได้รู้หลักการไม่ต้องคำนวณเยอะหลักการคาดคะเนคำตอบเยอะเลยครับ

คอร์สอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

คอร์สสัตววิทยา 1
โดย พี่จื้อ - EDUGEN
จาก 0.9K คน
1,900.-
คอร์สตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ เคมี (A-Level)
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 2K คน
1,900.-
คอร์สบทนำทางชีววิทยา
โดย พี่จื้อ - EDUGEN
จาก 586 คน
1,700.-
คอร์สสรุปเนื้อหา ศาสนา
โดย พี่พู่ - EDUGEN
จาก 590 คน
1,200.-
คอร์สเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 1 (หลักสูตร 2560)
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 1.2K คน
1,900.-
คอร์ส IELTS Preparation
โดย พี่แอน - EDUGEN
จาก 686 คน
3,500.-