การเข้าสู่บทเรียน
เขียนโดย Edugen official
01/01/2562, หมวด: EDUGEN

เมื่อทำการเข้าสู่ระบบ และซื้อคอร์สเรียบร้อยแล้ว

เข้าสู่หน้า คอร์สของฉัน โดย

1.กดปุ่มรูปจอคอมพิวเตอร์ในช่องที่ 2 เพื่อเข้าสู่หน้า คอร์สของฉัน
2.กดวิชา และคอร์สที่ต้องการเรียน
   - คอร์สที่มีสี คือ คอร์สที่ยังไม่หมดอายุ และสามารถเข้าเรียนได้ทันที
   - คอร์สที่เป็นสีขาว คือ คอร์สที่หมดอายุแล้ว สามารถกดเข้าไปเพื่อซื้ออีกครั้งได้
   - คอร์สที่เป็นสีเทา คือ คอร์สที่ไม่เคยซื้อมาก่อน สามรถกดเข้าไปเพื่อซื้อได้
3.สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เมนู เอกสารประกอบการเรียน หรือ กดปุ่มสีเขียว
   ในหน้าคอร์สที่กำลังเรียนอยู่ โดย 1 คอร์ส จะมีเอกสารประกอบการเรียนทั้งหมด 1 ชุด

 

 

 

 

Tags ของบทความนี้
ให้คะแนนบทความนี้
บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ