คอร์สเรียนคุณภาพจากเรา
คอร์สสรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.ปลาย
พี่หนึ่ง - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาภาษาไทย ม.ปลาย สรุปเนื้อหาแบบกระชับ เข้มข้น สำหรับเตรียมตัวเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้ง 9 วิชาสามัญ และ O-NET ครอบคลุมครบทุกเนื้อหาสาระในวิชาภาษาไทย เรียนจบแล้วสามารถนำไปต่อยอดใช้ในการวิเคราะห์ทำข้อสอบได้เลย
เรียนได้ 180 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 24 ชม.

1,900.-

จาก 1.4K คน
คอร์ส GAT เชื่อมโยง
พี่หนึ่ง - EDUGEN
คอร์สเตรียมตัวสอบ GAT เชื่อมโยง ภาษาไทย จับจุดสำคัญ และประมวลข้อควรทราบ เน้นเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ การคิดอย่างมีหลักการ เป็นระบบ จำลองการทำข้อสอบจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจรูปแบบการทำข้อสอบอย่างแท้จริง ใช้ระยะเวลาเพียง 1-2 วัน ในการเรียนก็สามารถนำไปใช้ทำข้อสอบได้เลย
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 11 ชม.

500.-

จาก 1.2K คน
คอร์ส O-NET และ 9 วิชาสามัญภาษาไทย
พี่หนึ่ง - EDUGEN
คอร์สเตรียมตัวสอบวิชาภาษาไทย ฝึกฝน วิเคราะห์โจทย์จากข้อสอบจริง ทั้งจากข้อสอบ 9 วิชาสามัญ และ O-NET นำมาเชื่อมโยงกับเนื้อหา ผสมผสานกับเทคนิคเฉพาะของผู้สอน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น สามารถทำคะแนนสอบได้ตามเป้าหมาย และยื่นเข้าคณะที่ต้องการได้
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 24 ชม.

1,200.-

จาก 2K คน

คอร์สมาแรงที่เราแนะนำ

คอร์สบทนำทางชีววิทยา
โดย พี่จื้อ - EDUGEN
จาก 114 คน
1,200.-
คอร์สเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 1 (หลักสูตร 2560)
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 1.2K คน
1,700.-
คอร์ส IELTS Preparation
โดย พี่แอน - EDUGEN
จาก 68 คน
3,500.-
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา วิดีโอเฉลยข้อสอบ ชุดที่ 1
โดย พี่พู่ - EDUGEN
จาก 0 คน
0.-
คอร์สตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ เคมี
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 2K คน
1,200.-
คอร์สตะลุยโจทย์ PAT2 เคมี (หลักสูตร 2560)
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 1.5K คน
1,500.-