คอร์สเรียนคุณภาพจากเรา
คอร์สสรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.ปลาย
พี่หนึ่ง - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาภาษาไทย ม.ปลาย สรุปเนื้อหาแบบกระชับ เข้มข้น สำหรับเตรียมตัวเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้ง 9 วิชาสามัญ และ O-NET ครอบคลุมครบทุกเนื้อหาสาระในวิชาภาษาไทย เรียนจบแล้วสามารถนำไปต่อยอดใช้ในการวิเคราะห์ทำข้อสอบได้เลย
เรียนได้ 180 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 24 ชม.

1,900.-

จาก 1.4K คน
คอร์ส GAT เชื่อมโยง
พี่หนึ่ง - EDUGEN
คอร์สเตรียมตัวสอบ GAT เชื่อมโยง ภาษาไทย จับจุดสำคัญ และประมวลข้อควรทราบ เน้นเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ การคิดอย่างมีหลักการ เป็นระบบ จำลองการทำข้อสอบจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจรูปแบบการทำข้อสอบอย่างแท้จริง ใช้ระยะเวลาเพียง 1-2 วัน ในการเรียนก็สามารถนำไปใช้ทำข้อสอบได้เลย
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 11 ชม.

1,100.-

จาก 1.2K คน
คอร์ส O-NET และ 9 วิชาสามัญภาษาไทย
พี่หนึ่ง - EDUGEN
คอร์สเตรียมตัวสอบวิชาภาษาไทย ฝึกฝน วิเคราะห์โจทย์จากข้อสอบจริง ทั้งจากข้อสอบ 9 วิชาสามัญ และ O-NET นำมาเชื่อมโยงกับเนื้อหา ผสมผสานกับเทคนิคเฉพาะของผู้สอน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น สามารถทำคะแนนสอบได้ตามเป้าหมาย และยื่นเข้าคณะที่ต้องการได้
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 24 ชม.

1,900.-

จาก 2K คน
คอร์สสรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.ปลาย (พี่บอส)
พี่บอส - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.ปลาย เป็นคอร์สที่จะปูพื้นฐานความรู้ทางวิชาภาษาไทยให้กับน้อง ๆ เพื่อให้ทุกคนมีความพร้อมสำหรับการสู้รบในสนามสอบจริง ทั้งสนามสอบ O-NET และ วิชาสามัญ ภายในคอร์สจะครอบคลุมทุกเนื้อหาสำคัญที่ต้องใช้สอบ อีกทั้งยังจัดเต็มทุกเทคนิคในการจำ เคล็ดลับการทำข้อสอบ และความสนุกสนานจากสไตล์การสอนที่ไม่เหมือนใครของพี่บอส
เรียนได้ 180 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 21 ชม.

1,900.-

จาก 759 คน

คอร์สมาแรงที่เราแนะนำ

คอร์สสัตววิทยา 1
โดย พี่จื้อ - EDUGEN
จาก 0.9K คน
1,900.-
คอร์สตะลุยโจทย์ PAT2 เคมี (หลักสูตร 2560)
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 1.5K คน
1,900.-
คอร์สตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ เคมี
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 2K คน
1,900.-
คอร์ส IELTS Preparation
โดย พี่แอน - EDUGEN
จาก 686 คน
3,500.-
คอร์สบทนำทางชีววิทยา
โดย พี่จื้อ - EDUGEN
จาก 586 คน
1,700.-
คอร์สเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 1 (หลักสูตร 2560)
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 1.2K คน
1,900.-