คอร์สเรียนคุณภาพจากเรา
คอร์สตะลุยโจทย์ PAT2 และ 9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์
พี่ฟิชโช่ - EDUGEN
คอร์สตะลุยโจทย์ PAT2 และ 9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์ เป็นคอร์สที่จะพาน้อง ๆ ไปพบกับแนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด พร้อมสอนเทคนิคการทำโจทย์ที่ไม่เหมือนใคร เพื่อให้น้อง ๆ ได้เตรียมตัวก่อนลงสนามสอบอย่างมั่นใจ ภายในคอร์สจะมีการวิเคราะห์แนวข้อสอบที่ออกบ่อย วิวัฒนาการของข้อสอบในแต่ละปี รวมถึงเจาะลึกเนื้อหาสำคัญในทุกบทเรียนที่น้อง ๆ ไม่ควรพลาด เพื่อให้น้อง ๆ สามารถเก็บคะแนนสอบจากวิชาฟิสิกส์ให้ได้มากที่สุด
เรียนได้ 180 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 51 ชม.

2,900.-

จาก 387 คน
คอร์สกลศาสตร์ 1
พี่ฟิชโช่ - EDUGEN
คอร์สกลศาสตร์ 1 เป็นคอร์สที่ปูพื้นฐานเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ตั้งแต่ธรรมชาติและพัฒนาการของวิชาฟิสิกส์ เพื่อให้น้อง ๆ ได้เข้าใจถึงที่มาและความสำคัญของการเรียนวิชานี้ รวมไปถึงความรู้พื้นฐานต่าง ๆ ทั้งเรื่องการเคลื่อนที่และผลของแรงที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ ไปจนถึงหลักสำคัญของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ที่น้อง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในการโจทย์ปัญหาและชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ภายในคอร์สยังสอดแทรกไปด้วยเทคนิคการทำโจทย์ และเคล็ดลับต่าง ๆ มากมายที่จะช่วยเตรียมความพร้อมและเพิ่มความมั่นใจให้กับน้อง ๆ สำหรับการสอบวิชาฟิสิกส์ทั้งในโรงเรียนและสนามสอบต่าง ๆ อีกด้วย
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 23 ชม.

1,900.-

จาก 362 คน
คอร์สกลศาสตร์ 2
พี่ฟิชโช่ - EDUGEN
คอร์สกลศาสตร์ 2 เป็นคอร์สที่ต่อยอดมาจากคอร์สกลศาสตร์ 1 โดยนำความรู้เรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใช้ประโยชน์ในการอธิบายปรากฎการณ์ต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ ทั้งในเรื่องงานและพลังงาน การใช้งานเครื่องกล การชนกันของวัตถุ รวมไปถึงการเข้าใจการเคลื่อนที่รูปแบบต่าง ๆ นอกเหนือจากการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง เพื่อให้น้อง ๆ เห็นภาพรวมของกลศาสตร์ทั้งหมด นอกจากนี้ภายในคอร์สยังสอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์ และเคล็ดลับต่าง ๆ มากมาย ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมและเพิ่มความมั่นใจให้กับน้อง ๆ สำหรับการสอบวิชาฟิสิกส์ทั้งในโรงเรียนและสนามสอบต่าง ๆ อีกด้วย
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 22 ชม.

1,900.-

จาก 215 คน

คอร์สมาแรงที่เราแนะนำ

คอร์สบทนำทางชีววิทยา
โดย พี่จื้อ - EDUGEN
จาก 586 คน
1,700.-
คอร์สสัตววิทยา 1
โดย พี่จื้อ - EDUGEN
จาก 0.9K คน
1,900.-
คอร์สตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ เคมี
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 2K คน
1,900.-
คอร์สเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 1 (หลักสูตร 2560)
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 1.2K คน
1,900.-
คอร์สตะลุยโจทย์ PAT2 เคมี (หลักสูตร 2560)
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 1.5K คน
1,900.-
คอร์ส IELTS Preparation
โดย พี่แอน - EDUGEN
จาก 686 คน
3,500.-