คอร์สเรียนคุณภาพจากเรา
-30%
คอร์สสรุปเนื้อหาสังคม ม.ปลาย
พี่พู่ - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาสังคม ม.ปลาย แบบกระชับ จับจุดเฉพาะส่วนที่สำคัญ สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในทุกสนามแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น O-NET, 9 วิชาสามัญ หรือการจัดสอบเองของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 5 สาระวิชา (ศาสนา, หน้าที่พลเมือง, เศรษฐศาสตร์, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์) สร้างความเชื่อมโยงของเนื้อหาซึ่งจะกลายมาเป็นกรอบแนวความคิดหลัก เพื่อช่วยให้น้อง ๆ สามารถเข้าใจภาพรวมขององค์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการเรียนรู้ และฝึกทำโจทย์จากข้อสอบเก่าย้อนหลัง
เรียนได้ 180 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 59 ชม.

2,900 2,030.-

จาก 1.7K คน

คอร์สมาแรงที่เราแนะนำ

-30%
คอร์สเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1
โดย พี่เบ๊นซ์ - EDUGEN
จาก 1.2K คน
1,500 1,050.-
-30%
คอร์สตะลุยโจทย์ PAT2 เคมี
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 1.2K คน
1,500 1,050.-
-30%
คอร์ส Grammar 1
โดย พี่แอน - EDUGEN
จาก 1.4K คน
1,500 1,050.-
-30%
คอร์ส Intensive
โดย พี่แอน - EDUGEN
จาก 1.1K คน
1,700 1,190.-
-30%
คอร์สตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ เคมี
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 2K คน
1,200 840.-
-30%
คอร์สเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2
โดย พี่เบ๊นซ์ - EDUGEN
จาก 1.2K คน
1,500 1,050.-