คอร์สเรียนคุณภาพจากเรา
-20%
คอร์ส Grammar 1
พี่แอน - EDUGEN
คอร์สเนื้อหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 เริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐาน ศึกษาและทำความรู้จักคำแต่ละประเภท ประกอบขึ้นเป็นวลี และประโยค เหมาะกับน้อง ๆ ที่ไม่มีพื้นฐาน หรือต้องการสร้างความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษใหม่ รวมถึงน้อง ๆ ม.ต้นที่ต้องการเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ด้วยการสอนแบบอธิบายอย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบและโครงสร้างของวิชา ซึ่งจะกลายมาเป็นรากฐานที่สำคัญในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 25 ชม.

1,500 1,200.-

จาก 1.4K คน
-20%
คอร์ส Grammar 2
พี่แอน - EDUGEN
คอร์สเนื้อหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 ต่อยอดจากเนื้อหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 ศึกษาไวยากรณ์เพิ่มเติมจากการแต่งประโยคขั้นพื้นฐาน ครอบคลุมไวยากรณ์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษทั้งหมด เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วในระดับหนึ่ง การศึกษาไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษจะช่วยให้น้อง ๆ นำไปต่อยอดการใช้ภาษาในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น การอ่าน การเขียน ทำให้เข้าใจรูปแบบของภาษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทั้งการทำข้อสอบต่าง ๆ หรือการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 24 ชม.

1,500 1,200.-

จาก 1.2K คน
-20%
คอร์ส Reading
พี่แอน - EDUGEN
คอร์สฝึกทักษะการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ ศึกษารูปแบบและวิธีการอ่านของบทอ่านแต่ละประเภท เน้นกลยุทธ์การอ่านจับใจความและเข้าใจเนื้อหา แม้จะไม่รู้คำศัพท์ครบทุกคำ เพื่อช่วยให้มองเห็นโครงสร้าง ภาพรวมของบทความ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วในระดับหนึ่ง สำหรับการเตรียมตัว เพื่อการสอบส่วนการอ่าน ในวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นน้อง ๆ ม.ปลาย หรือ น้อง ๆ มหาวิทยาลัย ในทุกสนามสอบ
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 19 ชม.

1,400 1,120.-

จาก 1.5K คน
-20%
คอร์ส Intensive
พี่แอน - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย แบบกระชับ เข้มข้น ครอบคลุมทั้งหลักไวยากรณ์ และฝึกฝนทักษะการอ่าน เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับปานกลางขึ้นไป เพื่อใช้ทบทวนสำหรับการเตรียมตัวสอบในทุกสนามสอบ
เรียนได้ 180 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 32 ชม.

1,700 1,360.-

จาก 1.1K คน
-20%
คอร์ส 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
พี่แอน - EDUGEN
คอร์สสำหรับเตรียมตัวสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการทำข้อสอบ 100% จับจุดที่จำเป็นและสำคัญ ฝึกทักษะการทำโจทย์จากข้อสอบจริง การบริหารจัดการเวลาในการทำข้อสอบ พร้อมมีการจำลองจับเวลาเหมือนการสอบจริง ๆ เพื่อให้น้อง ๆ ได้เตรียมพร้อมและสามารถทำคะแนน เพื่อใช้สมัครสอบในคณะที่ต้องการได้
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 22 ชม.

1,300 1,040.-

จาก 1.3K คน
-20%
คอร์ส GAT & O-NET ภาษาอังกฤษ
พี่แอน - EDUGEN
คอร์สสำหรับเตรียมตัวสอบ GAT และ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการทำข้อสอบ 100% ภายในคอร์สประกอบไปด้วยวิธีการทำข้อสอบ กลยุทธ์ โจทย์รูปแบบต่าง ๆ โดยฝึกฝนการทำโจทย์จากข้อสอบจริงทั้ง GAT และ O-NET ให้น้อง ๆ สามารถทำคะแนนสอบได้ตามเป้าหมาย และใช้ยื่นเข้าคณะที่ต้องการได้
เรียนได้ 180 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 39 ชม.

1,500 1,200.-

จาก 1.3K คน

คอร์สมาแรงที่เราแนะนำ

-20%
คอร์สตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ เคมี
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 2K คน
1,200 960.-
-20%
คอร์สบทนำทางชีววิทยา
โดย พี่จื้อ - EDUGEN
จาก 114 คน
1,200 960.-
-20%
คอร์สตะลุยโจทย์ PAT1 และ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์
โดย พี่เบ๊นซ์ - EDUGEN
จาก 37 คน
2,900 2,320.-
-20%
คอร์ส Intensive
โดย พี่แอน - EDUGEN
จาก 1.1K คน
1,700 1,360.-
-20%
คอร์สตะลุยโจทย์ PAT2 เคมี
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 1.2K คน
1,500 1,200.-
-20%
คอร์ส IELTS Preparation
โดย พี่แอน - EDUGEN
จาก 68 คน
4,375 3,500.-