คอร์สเรียนคุณภาพจากเรา
คอร์ส Grammar 1
พี่แอน - EDUGEN
คอร์สเนื้อหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 เริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐาน ศึกษาและทำความรู้จักคำแต่ละประเภท ประกอบขึ้นเป็นวลี และประโยค เหมาะกับน้อง ๆ ที่ไม่มีพื้นฐาน หรือต้องการสร้างความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษใหม่ รวมถึงน้อง ๆ ม.ต้นที่ต้องการเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ด้วยการสอนแบบอธิบายอย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบและโครงสร้างของวิชา ซึ่งจะกลายมาเป็นรากฐานที่สำคัญในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 25 ชม.

1,700.-

จาก 1.4K คน
คอร์ส Grammar 2
พี่แอน - EDUGEN
คอร์สเนื้อหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 ต่อยอดจากเนื้อหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 ศึกษาไวยากรณ์เพิ่มเติมจากการแต่งประโยคขั้นพื้นฐาน ครอบคลุมไวยากรณ์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษทั้งหมด เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วในระดับหนึ่ง การศึกษาไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษจะช่วยให้น้อง ๆ นำไปต่อยอดการใช้ภาษาในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น การอ่าน การเขียน ทำให้เข้าใจรูปแบบของภาษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทั้งการทำข้อสอบต่าง ๆ หรือการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 24 ชม.

1,700.-

จาก 1.2K คน
คอร์ส Reading
พี่แอน - EDUGEN
คอร์สฝึกทักษะการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ ศึกษารูปแบบและวิธีการอ่านของบทอ่านแต่ละประเภท เน้นกลยุทธ์การอ่านจับใจความและเข้าใจเนื้อหา แม้จะไม่รู้คำศัพท์ครบทุกคำ เพื่อช่วยให้มองเห็นโครงสร้าง ภาพรวมของบทความ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วในระดับหนึ่ง สำหรับการเตรียมตัว เพื่อการสอบส่วนการอ่าน ในวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นน้อง ๆ ม.ปลาย หรือ น้อง ๆ มหาวิทยาลัย ในทุกสนามสอบ
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 19 ชม.

1,700.-

จาก 1.5K คน
คอร์ส Intensive
พี่แอน - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย แบบกระชับ เข้มข้น ครอบคลุมทั้งหลักไวยากรณ์ และฝึกฝนทักษะการอ่าน เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับปานกลางขึ้นไป เพื่อใช้ทบทวนสำหรับการเตรียมตัวสอบในทุกสนามสอบ
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 32 ชม.

2,900.-

จาก 1.1K คน
คอร์สตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (A-Level)
พี่แอน - EDUGEN
คอร์สสำหรับเตรียมตัวสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการทำข้อสอบ 100% จับจุดที่จำเป็นและสำคัญ ฝึกทักษะการทำโจทย์จากข้อสอบจริง การบริหารจัดการเวลาในการทำข้อสอบ พร้อมมีการจำลองจับเวลาเหมือนการสอบจริง ๆ เพื่อให้น้อง ๆ ได้เตรียมพร้อมและสามารถทำคะแนน เพื่อใช้สมัครสอบในคณะที่ต้องการได้
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 22 ชม.

1,900.-

จาก 1.3K คน
คอร์สตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ ม.3
พี่ต๊ะ - EDUGEN
คอร์สตะลุยโจทย์วิชาภาษาอังกฤษสำหรับสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ฝึกฝนการทำโจทย์จากแนวข้อสอบจริงกว่า 100 ข้อ พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบจากติวเตอร์มากความสามารถ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำคะแนนสอบ และพัฒนาทักษะวิชาภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 12 ชม.

1,700.-

จาก 359 คน
คอร์สตะลุยข้อสอบ TCAS ภาษาอังกฤษ
พี่แอน - EDUGEN
คอร์สตะลุยข้อสอบ TCAS ภาษาอังกฤษ เป็นคอร์สที่จะมาตีแผ่ ข้อสอบ A-level และ TGAT ภาษาอังกฤษ อย่างรอบด้าน ภายในคอร์สจะเน้นการวิเคราะห์ตัวข้อสอบแนวใหม่ ตามบลูปริ้น A-level และ TGAT ภาษาอังกฤษ พร้อมเทียบเคียงข้อสอบสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยของปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังเน้นเสริมเทคนิคการทำข้อสอบในพาร์ทต่าง ๆ และปิดจุดอ่อนที่สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างการทำข้อสอบให้กับน้อง ๆ อีกด้วย
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 24 ชม.

1,900.-

จาก 254 คน

คอร์สมาแรงที่เราแนะนำ

คอร์สสัตววิทยา 1
โดย พี่จื้อ - EDUGEN
จาก 0.9K คน
1,900.-
คอร์สเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 1 (หลักสูตร 2560)
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 1.2K คน
1,900.-
คอร์สบทนำทางชีววิทยา
โดย พี่จื้อ - EDUGEN
จาก 586 คน
1,700.-
คอร์สสรุปเนื้อหา ศาสนา
โดย พี่พู่ - EDUGEN
จาก 590 คน
1,200.-
คอร์ส IELTS Preparation
โดย พี่แอน - EDUGEN
จาก 686 คน
3,500.-
คอร์สตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ เคมี (A-Level)
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 2K คน
1,900.-