คอร์สสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

โดย พี่จิน - EDUGEN

จิณวัฒน์ แก้วไชยสง

2,900.-

จาก 639 คน

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้รับ

วิดีโอการสอนมากกว่า 55 ชั่วโมง
เอกสารประกอบการเรียน (PDF) ฟรี
ระยะเวลาในการเรียนมากถึง 180 วัน
เรียน Online ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คำอธิบายหลักสูตร

      คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เป็นคอร์สที่ได้รวบรวมทุกเนื้อหา และทุกบทเรียนของวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งสาระพื้นฐานและสาระเพิ่มเติม มาสรุปรวมไว้อยู่ในคอร์สเดียว ในคอร์สนี้จะเน้นการสอนตั้งแต่ปูพื้นฐานไปจนถึงทบทวนสูตรทางคณิตศาสตร์และทฤษฎีบทต่าง ๆ แบบกระชับ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยเนื้อหาความรู้และตัวอย่างข้อสอบเก่าแบบจัดเต็ม เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงสนามสอบแข่งขันต่าง ๆ เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้เนื้อหาและเข้าใจภาพรวมของวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงเวลาอันสั้น

เนื้อหาของคอร์ส

เซต 3 ชม.
จำนวนจริง 3 ชม.
ตรรกศาสตร์ 4 ชม.
เรขาคณิตวิเคราะห์ 3 ชม.
ภาคตัดกรวย 4 ชม.
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 4 ชม.
เลขยกกำลัง 3 ชม.
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 4 ชม.
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 5 ชม.
เมทริกซ์ 4 ชม.
เวกเตอร์ 4 ชม.
จำนวนเชิงซ้อน 4 ชม.
ลำดับและอนุกรม 5 ชม.
ลิมิตและความต่อเนื่อง 3 ชม.
อนุพันธ์และการอินทิเกรต 4 ชม.
การนับเบื้องต้น 5 ชม.
ความน่าจะเป็น 3 ชม.
สถิติและข้อมูล 4 ชม.

เกี่ยวกับ Tutor

พี่จิน - EDUGEN

จิณวัฒน์ แก้วไชยสง
ประวัติการศึกษา
       วิทยากรพิเศษวิชาคณิตศาสตร์จากสถาบันชั้นนำ
       ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

ยังไม่มีความคิดเห็น

คอร์สอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

คอร์สตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ เคมี (A-Level)
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 2K คน
1,900.-
คอร์สสรุปเนื้อหา ศาสนา
โดย พี่พู่ - EDUGEN
จาก 590 คน
1,200.-
คอร์สเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 1 (หลักสูตร 2560)
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 1.2K คน
1,900.-
คอร์สบทนำทางชีววิทยา
โดย พี่จื้อ - EDUGEN
จาก 586 คน
1,700.-
คอร์ส IELTS Preparation
โดย พี่แอน - EDUGEN
จาก 686 คน
3,500.-
คอร์สสัตววิทยา 1
โดย พี่จื้อ - EDUGEN
จาก 0.9K คน
1,900.-