คอร์สเตรียมสอบความถนัดแพทย์ พาร์ทเชาว์ปัญญา (TPAT1)

โดย พี่เน็ก - EDUGEN

อัจฉริยะ บัวนาค

1,900.-

จาก 368 คน

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้รับ

วิดีโอการสอนมากกว่า 19 ชั่วโมง
เอกสารประกอบการเรียน (PDF) ฟรี
ระยะเวลาในการเรียนมากถึง 180 วัน
เรียน Online ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คำอธิบายหลักสูตร

      คอร์สเตรียมสอบความถนัดแพทย์ พาร์ทเชาว์ปัญญา เป็นคอร์สที่จะทำให้ข้อสอบพาร์ทเชาว์ปัญญาที่หลาย ๆ คนมองว่ายากและคนส่วนใหญ่ทำไม่ทัน กลายเป็นพาร์ทที่ทำได้ง่าย ๆ ทั้งในส่วนของการใช้ภาษา อนุกรม การคิดเชิงวิเคราะห์ มิติสัมพันธ์ คณิตศาสตร์เบื้องต้น และการอ่าน ภายในคอร์สจะสอนเรียงลำดับตามความสำคัญของข้อสอบ พร้อมกับสอนเทคนิคต่าง ๆ ที่จะช่วยให้น้อง ๆ ทำข้อสอบได้ทันเวลาและถูกต้องแบบ 100% เพื่อให้น้อง ๆ มั่นใจได้ว่าข้อสอบพาร์ทเชาว์ปัญญาไม่ใช่ข้อสอบที่ยากอีกต่อไป

เนื้อหาของคอร์ส

แนะนำรายวิชาความถนัดแพทย์ 1 ชม.
การใช้ภาษา 2 ชม.
อนุกรม 2 ชม.
การคิดเชิงวิเคราะห์ 4 ชม.
มิติสัมพันธ์ 3 ชม.
คณิตศาสตร์เบื้องต้น 7 ชม.
การจับใจความสรุป 3 ชม.

เกี่ยวกับ Tutor

พี่เน็ก - EDUGEN

อัจฉริยะ บัวนาค
ประวัติการศึกษา
       ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       ได้คะแนนความถนัดแพทย์ พาร์ทเชื่อมโยง เต็ม 100 คะแนน
       สอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

ติณณภพ โพธิ์ขอม

11/09/2022 13:05

สอนดีมีหลักการช่วยจำได้ครับ

คอร์สอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

คอร์สสรุปเนื้อหา ศาสนา
โดย พี่พู่ - EDUGEN
จาก 590 คน
1,200.-
คอร์สตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ เคมี (A-Level)
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 2K คน
1,900.-
คอร์สเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 1 (หลักสูตร 2560)
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 1.2K คน
1,900.-
คอร์สบทนำทางชีววิทยา
โดย พี่จื้อ - EDUGEN
จาก 586 คน
1,700.-
คอร์ส IELTS Preparation
โดย พี่แอน - EDUGEN
จาก 686 คน
3,500.-
คอร์สสัตววิทยา 1
โดย พี่จื้อ - EDUGEN
จาก 0.9K คน
1,900.-