พี่แอน - EDUGEN
ประภัสสร เจียมวงษา
ประวัติการศึกษา
   มัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
   ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
   ปริญญาโท MSc Applied Linguistics, The University of Edinburgh
แนะนำคอร์สเรียนจากพี่แอน