พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จิณัฏฐ์ตา วงษ์จันทะแสน
ประวัติการศึกษา
   มัธยมปลาย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
   ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แนะนำคอร์สเรียนจากพี่สโนไวท์