คอร์สสรุปเนื้อหา ประวัติศาสตร์

โดย พี่พู่ - EDUGEN

หัชชากร วงศ์สายัณห์

1,200.-

จาก 597 คน

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้รับ

วิดีโอการสอนมากกว่า 15 ชั่วโมง
เอกสารประกอบการเรียน (PDF) ฟรี
ระยะเวลาในการเรียนมากถึง 120 วัน
เรียน Online ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คำอธิบายหลักสูตร

      คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาสังคม เรื่อง ประวัติศาสตร์ เป็นคอร์สที่รวบรวมทุกส่วนสำคัญที่ออกสอบเกี่ยวกับหัวข้อประวัติศาสตร์ในวิชาสังคมศึกษา ครบถ้วนทั้ง เนื้อหาประวัติศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ตะวันออก และประวัติศาสตร์ไทยในแต่ละยุคสมัย นอกจากนี้ภายในคอร์สยังได้รวบรวมโจทย์และข้อสอบเก่าย้อนหลังมาให้นักเรียนได้ทดลองฝึกฝนและทำความเข้าใจ พร้อมสอนเทคนิคต่าง ๆ อีกมากมายที่มีประโยชน์สำหรับใช้ในการทำข้อสอบอีกด้วย

เนื้อหาของคอร์ส

ประวัติศาสตร์ 15 ชม.

เกี่ยวกับ Tutor

พี่พู่ - EDUGEN

หัชชากร วงศ์สายัณห์
ประวัติการศึกษา
       อาจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ
       ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกรดเฉลี่ย 4.00 )
       ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2 )

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

ยังไม่มีความคิดเห็น

คอร์สอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

คอร์ส IELTS Preparation
โดย พี่แอน - EDUGEN
จาก 686 คน
3,500.-
คอร์สตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ เคมี (A-Level)
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 2K คน
1,900.-
คอร์สบทนำทางชีววิทยา
โดย พี่จื้อ - EDUGEN
จาก 586 คน
1,700.-
คอร์สสรุปเนื้อหา ศาสนา
โดย พี่พู่ - EDUGEN
จาก 590 คน
1,200.-
คอร์สเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 1 (หลักสูตร 2560)
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 1.2K คน
1,900.-
คอร์สสัตววิทยา 1
โดย พี่จื้อ - EDUGEN
จาก 0.9K คน
1,900.-