คอร์สเรียนคุณภาพจากเรา
คอร์ส Grammar 1
พี่แอน - EDUGEN
คอร์สเนื้อหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 เริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐาน ศึกษาและทำความรู้จักคำแต่ละประเภท ประกอบขึ้นเป็นวลี และประโยค เหมาะกับน้อง ๆ ที่ไม่มีพื้นฐาน หรือต้องการสร้างความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษใหม่ รวมถึงน้อง ๆ ม.ต้นที่ต้องการเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ด้วยการสอนแบบอธิบายอย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบและโครงสร้างของวิชา ซึ่งจะกลายมาเป็นรากฐานที่สำคัญในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 25 ชม.

1,700.-

จาก 1.4K คน
คอร์สเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1
พี่เบ๊นซ์ - EDUGEN
คอร์สเนื้อหาคณิตศาสตร์หลักรวมกับคณิตศาสตร์เสริมในระดับชั้น ม.ปลาย เน้นเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจในห้องเรียนให้เพิ่มมากขึ้น โดยภายในคอร์สจะประกอบไปด้วย เนื้อหาของแต่ละบท และโจทย์ประกอบความเข้าใจตลอดเนื้อหา เหมาะสำหรับน้อง ๆ สาย ศิลป์- คำนวณ และสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่ต้องการเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น หรือเพิ่มเกรดในโรงเรียน
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 19 ชม.

1,700.-

จาก 1.2K คน
คอร์สเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2
พี่เบ๊นซ์ - EDUGEN
คอร์สเนื้อหาคณิตศาสตร์หลักรวมกับคณิตศาสตร์เสริมในระดับชั้น ม.ปลาย เน้นเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจในห้องเรียนให้เพิ่มมากขึ้น โดยภายในคอร์สจะประกอบไปด้วย เนื้อหาของแต่ละบท และโจทย์ประกอบความเข้าใจตลอดเนื้อหา เหมาะสำหรับน้อง ๆ สาย ศิลป์- คำนวณ และสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่ต้องการเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น หรือเพิ่มเกรดในโรงเรียน
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 22 ชม.

1,700.-

จาก 1.2K คน
คอร์สเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1
พี่เบ๊นซ์ - EDUGEN
คอร์สเนื้อหาคณิตศาสตร์หลักรวมกับคณิตศาสตร์เสริมในระดับชั้น ม.ปลาย เน้นเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจในห้องเรียนให้เพิ่มมากขึ้น โดยภายในคอร์สจะประกอบไปด้วย เนื้อหาของแต่ละบท และโจทย์ประกอบความเข้าใจตลอดเนื้อหา เหมาะสำหรับน้อง ๆ สาย ศิลป์- คำนวณ และสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่ต้องการเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น หรือเพิ่มเกรดในโรงเรียน
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 27 ชม.

1,700.-

จาก 1.4K คน
คอร์สเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2
พี่เบ๊นซ์ - EDUGEN
คอร์สเนื้อหาคณิตศาสตร์หลักรวมกับคณิตศาสตร์เสริมในระดับชั้น ม.ปลาย เน้นเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจในห้องเรียนให้เพิ่มมากขึ้น โดยภายในคอร์สจะประกอบไปด้วย เนื้อหาของแต่ละบท และโจทย์ประกอบความเข้าใจตลอดเนื้อหา เหมาะสำหรับน้อง ๆ สาย ศิลป์- คำนวณ และสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่ต้องการเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น หรือเพิ่มเกรดในโรงเรียน
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 19 ชม.

1,700.-

จาก 1.6K คน
คอร์สเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.6
พี่เบ๊นซ์ - EDUGEN
คอร์สเนื้อหาคณิตศาสตร์หลักรวมกับคณิตศาสตร์เสริมในระดับชั้น ม.ปลาย เน้นเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจในห้องเรียนให้เพิ่มมากขึ้น โดยภายในคอร์สจะประกอบไปด้วย เนื้อหาของแต่ละบท และโจทย์ประกอบความเข้าใจตลอดเนื้อหา เหมาะสำหรับน้อง ๆ สาย ศิลป์- คำนวณ และสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่ต้องการเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น หรือเพิ่มเกรดในโรงเรียน
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 17 ชม.

1,700.-

จาก 1.9K คน
คอร์ส Grammar 2
พี่แอน - EDUGEN
คอร์สเนื้อหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 ต่อยอดจากเนื้อหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 ศึกษาไวยากรณ์เพิ่มเติมจากการแต่งประโยคขั้นพื้นฐาน ครอบคลุมไวยากรณ์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษทั้งหมด เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วในระดับหนึ่ง การศึกษาไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษจะช่วยให้น้อง ๆ นำไปต่อยอดการใช้ภาษาในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น การอ่าน การเขียน ทำให้เข้าใจรูปแบบของภาษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทั้งการทำข้อสอบต่าง ๆ หรือการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 24 ชม.

1,700.-

จาก 1.2K คน
คอร์ส Reading
พี่แอน - EDUGEN
คอร์สฝึกทักษะการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ ศึกษารูปแบบและวิธีการอ่านของบทอ่านแต่ละประเภท เน้นกลยุทธ์การอ่านจับใจความและเข้าใจเนื้อหา แม้จะไม่รู้คำศัพท์ครบทุกคำ เพื่อช่วยให้มองเห็นโครงสร้าง ภาพรวมของบทความ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วในระดับหนึ่ง สำหรับการเตรียมตัว เพื่อการสอบส่วนการอ่าน ในวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นน้อง ๆ ม.ปลาย หรือ น้อง ๆ มหาวิทยาลัย ในทุกสนามสอบ
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 19 ชม.

1,700.-

จาก 1.5K คน
คอร์สสรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.ปลาย
พี่หนึ่ง - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาภาษาไทย ม.ปลาย สรุปเนื้อหาแบบกระชับ เข้มข้น สำหรับเตรียมตัวเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้ง 9 วิชาสามัญ และ O-NET ครอบคลุมครบทุกเนื้อหาสาระในวิชาภาษาไทย เรียนจบแล้วสามารถนำไปต่อยอดใช้ในการวิเคราะห์ทำข้อสอบได้เลย
เรียนได้ 180 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 24 ชม.

1,900.-

จาก 1.4K คน
คอร์ส GAT เชื่อมโยง
พี่หนึ่ง - EDUGEN
คอร์สเตรียมตัวสอบ GAT เชื่อมโยง ภาษาไทย จับจุดสำคัญ และประมวลข้อควรทราบ เน้นเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ การคิดอย่างมีหลักการ เป็นระบบ จำลองการทำข้อสอบจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจรูปแบบการทำข้อสอบอย่างแท้จริง ใช้ระยะเวลาเพียง 1-2 วัน ในการเรียนก็สามารถนำไปใช้ทำข้อสอบได้เลย
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 11 ชม.

1,100.-

จาก 1.2K คน
คอร์ส O-NET และ 9 วิชาสามัญภาษาไทย
พี่หนึ่ง - EDUGEN
คอร์สเตรียมตัวสอบวิชาภาษาไทย ฝึกฝน วิเคราะห์โจทย์จากข้อสอบจริง ทั้งจากข้อสอบ 9 วิชาสามัญ และ O-NET นำมาเชื่อมโยงกับเนื้อหา ผสมผสานกับเทคนิคเฉพาะของผู้สอน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น สามารถทำคะแนนสอบได้ตามเป้าหมาย และยื่นเข้าคณะที่ต้องการได้
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 24 ชม.

1,900.-

จาก 2K คน
คอร์สสรุปเนื้อหาสังคม ม.ปลาย
พี่พู่ - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาสังคม ม.ปลาย แบบกระชับ จับจุดเฉพาะส่วนที่สำคัญ สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในทุกสนามแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น O-NET, 9 วิชาสามัญ หรือการจัดสอบเองของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 5 สาระวิชา (ศาสนา, หน้าที่พลเมือง, เศรษฐศาสตร์, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์) สร้างความเชื่อมโยงของเนื้อหาซึ่งจะกลายมาเป็นกรอบแนวความคิดหลัก เพื่อช่วยให้น้อง ๆ สามารถเข้าใจภาพรวมขององค์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการเรียนรู้ และฝึกทำโจทย์จากข้อสอบเก่าย้อนหลัง
เรียนได้ 180 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 59 ชม.

2,900.-

จาก 1.7K คน
คอร์สตะลุยโจทย์ PAT1 และ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์
พี่เบ๊นซ์ - EDUGEN
คอร์สตะลุยโจทย์ PAT1 และ 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ ครบถ้วนไปด้วยเทคนิคต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ มาพร้อมกับวิธีการทำโจทย์ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการพิชิตทุกสนามสอบอย่างมั่นใจ ภายในคอร์สนี้นักเรียนจะได้ทบทวนเนื้อหาที่สำคัญในทุกบทเรียนของวิชาคณิตศาสตร์ รวมไปถึงการฝึกทำโจทย์จากข้อสอบจริงมากกว่า 500 ข้อ โดยจะไล่ระดับจากง่ายไปจนถึงยาก นอกจากนี้ในแต่ละบทเรียนจะมีการสรุปสถิติการออกข้อสอบในแต่ละเนื้อหาย่อย เพื่อให้นักเรียนสามารถวางแผนการอ่านหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรียนได้ 180 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 66 ชม.

2,900.-

จาก 37 คน
คอร์ส Intensive
พี่แอน - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย แบบกระชับ เข้มข้น ครอบคลุมทั้งหลักไวยากรณ์ และฝึกฝนทักษะการอ่าน เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับปานกลางขึ้นไป เพื่อใช้ทบทวนสำหรับการเตรียมตัวสอบในทุกสนามสอบ
เรียนได้ 180 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 32 ชม.

2,900.-

จาก 1.1K คน
คอร์ส 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
พี่แอน - EDUGEN
คอร์สสำหรับเตรียมตัวสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการทำข้อสอบ 100% จับจุดที่จำเป็นและสำคัญ ฝึกทักษะการทำโจทย์จากข้อสอบจริง การบริหารจัดการเวลาในการทำข้อสอบ พร้อมมีการจำลองจับเวลาเหมือนการสอบจริง ๆ เพื่อให้น้อง ๆ ได้เตรียมพร้อมและสามารถทำคะแนน เพื่อใช้สมัครสอบในคณะที่ต้องการได้
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 22 ชม.

1,900.-

จาก 1.3K คน
คอร์ส GAT ภาษาอังกฤษ
พี่แอน - EDUGEN
คอร์สสำหรับเตรียมตัวสอบ GAT ภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการทำข้อสอบ 100% ภายในคอร์สประกอบไปด้วยวิธีการทำข้อสอบ กลยุทธ์ โจทย์รูปแบบต่าง ๆ โดยฝึกฝนการทำโจทย์จากข้อสอบจริง ให้น้อง ๆ สามารถทำคะแนนสอบได้ตามเป้าหมาย และใช้ยื่นเข้าคณะที่ต้องการได้
เรียนได้ 180 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 39 ชม.

1,900.-

จาก 1.3K คน
คอร์สตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ เคมี
พี่สโนไวท์ - EDUGEN
คอร์สตะลุยโจทย์สำหรับสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาเคมี ฝึกฝนการทำโจทย์จากข้อสอบจริง ให้ผู้เรียนสามารถทำคะแนนสอบได้ตามเป้าหมาย และยื่นเข้าคณะที่ต้องการได้
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 23 ชม.

1,900.-

จาก 2K คน
คอร์สบทนำทางชีววิทยา
พี่จื้อ - EDUGEN
คอร์สบทนำทางชีววิทยา เป็นการปูพื้นฐานเนื้อหาของวิชาชีววิทยาทั้งหมด ตั้งแต่ ความหมายของวิชา สาขาต่าง ๆ เครื่องมือที่ใช้ทำการศึกษาและวิจัยทางชีววิทยา รวมถึงความรู้ในเรื่องของเซลล์ สารชีวโมเลกุล กระบวนการ ปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ และการแบ่งเซลล์ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญที่นักเรียนต้องใช้ต่อยอดสำหรับการเรียนในเนื้อหาวิชาชีววิทยาต่อไป
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 13 ชม.

1,700.-

จาก 586 คน
คอร์สตะลุยโจทย์ชีววิทยา
พี่จื้อ - EDUGEN
คอร์สตะลุยโจทย์เตรียมความพร้อมในการสอบ PAT2 และ 9 วิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ครบถ้วนไปด้วยเทคนิค และวิธีการในการทำข้อสอบ ที่สามารถตอบโจทย์ในปัญหาต่าง ๆ ที่นักเรียนมักพบจากการสอบได้อย่างตรงจุด ไม่ว่าจะเป็น ลืมเนื้อหาระหว่างที่สอบ หรือเจอเนื้อหาที่ไม่เคยเรียนมาก่อน นักเรียนจะได้ฝึกฝนการทำข้อสอบ และเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ จากคอร์สนี้
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 8 ชม.

1,500.-

จาก 705 คน
คอร์ส IELTS Preparation
พี่แอน - EDUGEN
คอร์ส IELTS Preparation เป็นคอร์สเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ IELTS โดยการสอนจะเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานในทุกทักษะ ไม่ว่าจะเป็น การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด พร้อมทั้งเทคนิคและแนวทางในการทำข้อสอบจากข้อสอบจริงที่เคยถูกใช้ในการสอบ IELTS มาแล้ว นอกจากนี้ ในตอนท้ายของคอร์สเรียนจะมีการจำลองการสอบ (Mock Exam) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความคุ้นเคยในระบบการจัดสอบ IELTS ให้กับผู้เรียน คอร์สเรียนนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษในระดับดี หรือผ่านการเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานมาแล้ว
เรียนได้ 180 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 23 ชม.

3,500.-

จาก 686 คน
คอร์สตะลุยโจทย์ PAT2 และ 9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์
พี่ฟิชโช่ - EDUGEN
คอร์สตะลุยโจทย์ PAT2 และ 9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์ เป็นคอร์สที่จะพาน้อง ๆ ไปพบกับแนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด พร้อมสอนเทคนิคการทำโจทย์ที่ไม่เหมือนใคร เพื่อให้น้อง ๆ ได้เตรียมตัวก่อนลงสนามสอบอย่างมั่นใจ ภายในคอร์สจะมีการวิเคราะห์แนวข้อสอบที่ออกบ่อย วิวัฒนาการของข้อสอบในแต่ละปี รวมถึงเจาะลึกเนื้อหาสำคัญในทุกบทเรียนที่น้อง ๆ ไม่ควรพลาด เพื่อให้น้อง ๆ สามารถเก็บคะแนนสอบจากวิชาฟิสิกส์ให้ได้มากที่สุด
เรียนได้ 180 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 51 ชม.

2,900.-

จาก 387 คน
คอร์สตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ ม.3
พี่ต๊ะ - EDUGEN
คอร์สตะลุยโจทย์วิชาภาษาอังกฤษสำหรับสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ฝึกฝนการทำโจทย์จากแนวข้อสอบจริงกว่า 100 ข้อ พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบจากติวเตอร์มากความสามารถ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำคะแนนสอบ และพัฒนาทักษะวิชาภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนได้ 180 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 12 ชม.

1,700.-

จาก 86 คน
คอร์สเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 1 (หลักสูตร 2560)
พี่สโนไวท์ - EDUGEN
คอร์สเนื้อหาวิชาเคมี ม.ปลาย เริ่มตั้งแต่พื้นฐานที่สำคัญในการเรียนวิชาเคมี และเนื้อหาตามสาระวิชาอย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ไม่มีพื้นฐาน หรือต้องการทบทวนเนื้อหาแบบละเอียด ประกอบกับการเรียนรู้ตัวอย่าง และแบบฝึกหัด ทำให้เข้าใจเนื้อหาในรายวิชาอย่างแท้จริง สามารถนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้ในการทำโจทย์ได้
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 27 ชม.

1,900.-

จาก 1.2K คน
คอร์สเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 2 (หลักสูตร 2560)
พี่สโนไวท์ - EDUGEN
คอร์สเนื้อหาวิชาเคมี ม.ปลาย เริ่มตั้งแต่พื้นฐานที่สำคัญในการเรียนวิชาเคมี และเนื้อหาตามสาระวิชาอย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ไม่มีพื้นฐาน หรือต้องการทบทวนเนื้อหาแบบละเอียด ประกอบกับการเรียนรู้ตัวอย่าง และแบบฝึกหัด ทำให้เข้าใจเนื้อหาในรายวิชาอย่างแท้จริง สามารถนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้ในการทำโจทย์ได้
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 15 ชม.

1,900.-

จาก 1.3K คน
คอร์สเนื้อหาเคมี ม.5 เทอม 1 (หลักสูตร 2560)
พี่สโนไวท์ - EDUGEN
คอร์สเนื้อหาวิชาเคมี ม.ปลาย เริ่มตั้งแต่พื้นฐานที่สำคัญในการเรียนวิชาเคมี และเนื้อหาตามสาระวิชาอย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ไม่มีพื้นฐาน หรือต้องการทบทวนเนื้อหาแบบละเอียด ประกอบกับการเรียนรู้ตัวอย่าง และแบบฝึกหัด ทำให้เข้าใจเนื้อหาในรายวิชาอย่างแท้จริง สามารถนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้ในการทำโจทย์ได้
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 18 ชม.

1,900.-

จาก 1.5K คน
คอร์สเนื้อหาเคมี ม.5 เทอม 2 (หลักสูตร 2560)
พี่สโนไวท์ - EDUGEN
คอร์สเนื้อหาวิชาเคมี ม.ปลาย เริ่มตั้งแต่พื้นฐานที่สำคัญในการเรียนวิชาเคมี และเนื้อหาตามสาระวิชาอย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ไม่มีพื้นฐาน หรือต้องการทบทวนเนื้อหาแบบละเอียด ประกอบกับการเรียนรู้ตัวอย่าง และแบบฝึกหัด ทำให้เข้าใจเนื้อหาในรายวิชาอย่างแท้จริง สามารถนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้ในการทำโจทย์ได้
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 25 ชม.

1,900.-

จาก 1.8K คน
คอร์สเนื้อหาเคมี ม.6 (หลักสูตร 2560)
พี่สโนไวท์ - EDUGEN
คอร์สเนื้อหาวิชาเคมี ม.ปลาย เริ่มตั้งแต่พื้นฐานที่สำคัญในการเรียนวิชาเคมี และเนื้อหาตามสาระวิชาอย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ไม่มีพื้นฐาน หรือต้องการทบทวนเนื้อหาแบบละเอียด ประกอบกับการเรียนรู้ตัวอย่าง และแบบฝึกหัด ทำให้เข้าใจเนื้อหาในรายวิชาอย่างแท้จริง สามารถนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้ในการทำโจทย์ได้
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 13 ชม.

1,700.-

จาก 2K คน
คอร์สตะลุยโจทย์ PAT2 เคมี (หลักสูตร 2560)
พี่สโนไวท์ - EDUGEN
คอร์สตะลุยโจทย์สำหรับสอบ PAT2 วิชาเคมี ฝึกฝนการทำโจทย์จากข้อสอบจริง ให้ผู้เรียนสามารถทำคะแนนสอบได้ตามเป้าหมาย และยื่นเข้าคณะที่ต้องการได้
เรียนได้ 180 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 29 ชม.

1,900.-

จาก 1.5K คน
คอร์สสรุปเนื้อหาเคมี ม.ปลาย (หลักสูตร 2560)
พี่สโนไวท์ - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาเคมี ม.ปลาย สรุปเนื้อหา-การใช้สูตรอย่างเป็นระบบ เน้นจุดสำคัญในการทำข้อสอบ แยกประเภทโจทย์และสูตรที่ใช้อย่างชัดเจน ประกอบกับการเรียนรู้ตัวอย่าง เพื่อให้ผู้เรียนมองภาพรวมของการใช้สูตรในข้อสอบได้ง่ายขึ้น สามารถนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้ในการทำโจทย์ได้
เรียนได้ 180 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 66 ชม.

2,900.-

จาก 1.5K คน
คอร์สสรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.ปลาย (พี่บอส)
พี่บอส - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.ปลาย เป็นคอร์สที่จะปูพื้นฐานความรู้ทางวิชาภาษาไทยให้กับน้อง ๆ เพื่อให้ทุกคนมีความพร้อมสำหรับการสู้รบในสนามสอบจริง ทั้งสนามสอบ O-NET และ วิชาสามัญ ภายในคอร์สจะครอบคลุมทุกเนื้อหาสำคัญที่ต้องใช้สอบ อีกทั้งยังจัดเต็มทุกเทคนิคในการจำ เคล็ดลับการทำข้อสอบ และความสนุกสนานจากสไตล์การสอนที่ไม่เหมือนใครของพี่บอส
เรียนได้ 180 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 21 ชม.

1,900.-

จาก 759 คน
คอร์สสัตววิทยา 1
พี่จื้อ - EDUGEN
เป็นคอร์สที่ต่อยอดการเรียนรู้เรื่องการทำงานของสิ่งมีชีวิตระดับเซลล์เเละเมตาบอลิซึม มาเป็นการทำงานในระดับระบบอวัยวะของสัตว์ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบการทำงานในร่างกายของมนุษย์ ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบการย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบภูมิคุ้มกัน เเละระบบขับถ่าย รับรองได้ว่าน้อง ๆ จะได้รับทั้งความรู้ เทคนิคดี ๆ ในการทำโจทย์ และความสนุกสนานจากการเรียนคอร์สนี้อย่างแน่นอน
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 28 ชม.

1,900.-

จาก 0.9K คน
คอร์สสรุปเนื้อหา ศาสนา
พี่พู่ - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาสังคม เรื่อง ศาสนา เป็นคอร์สที่รวบรวมทุกส่วนสำคัญที่ออกสอบเกี่ยวกับหัวข้อศาสนาในวิชาสังคมศึกษา ครบถ้วนทั้ง เนื้อหาศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู นอกจากนี้ภายในคอร์สยังได้รวบรวมโจทย์และข้อสอบเก่าย้อนหลังมาให้นักเรียนได้ทดลองฝึกฝนและทำความเข้าใจ พร้อมสอนเทคนิคต่าง ๆ อีกมากมายที่มีประโยชน์สำหรับใช้ในการทำข้อสอบอีกด้วย
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 9 ชม.

1,200.-

จาก 590 คน
คอร์สสรุปเนื้อหา หน้าที่พลเมือง
พี่พู่ - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาสังคม เรื่อง หน้าที่พลเมือง เป็นคอร์สที่รวบรวมทุกส่วนสำคัญที่ออกสอบเกี่ยวกับหัวข้อหน้าที่พลเมืองในวิชาสังคมศึกษา ครบถ้วนทั้ง เนื้อหาสังคมวิทยา การเมืองการปกครอง และกฎหมาย นอกจากนี้ภายในคอร์สยังได้รวบรวมโจทย์และข้อสอบเก่าย้อนหลังมาให้นักเรียนได้ทดลองฝึกฝนและทำความเข้าใจ พร้อมสอนเทคนิคต่าง ๆ อีกมากมายที่มีประโยชน์สำหรับใช้ในการทำข้อสอบอีกด้วย
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 15 ชม.

1,200.-

จาก 472 คน
คอร์สสรุปเนื้อหา เศรษฐศาสตร์
พี่พู่ - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาสังคม เรื่อง เศรษฐศาสตร์ เป็นคอร์สที่รวบรวมทุกส่วนสำคัญที่ออกสอบเกี่ยวกับหัวข้อเศรษฐศาสตร์ในวิชาสังคมศึกษา ครบถ้วนทั้ง เนื้อหาระบบเศรษฐกิจ กลไกราคา เศรษฐกิจภายในประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นอกจากนี้ภายในคอร์สยังได้รวบรวมโจทย์และข้อสอบเก่าย้อนหลังมาให้นักเรียนได้ทดลองฝึกฝนและทำความเข้าใจ พร้อมสอนเทคนิคต่าง ๆ อีกมากมายที่มีประโยชน์สำหรับใช้ในการทำข้อสอบอีกด้วย
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 11 ชม.

1,200.-

จาก 492 คน
คอร์สสรุปเนื้อหา ภูมิศาสตร์
พี่พู่ - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาสังคม เรื่อง ภูมิศาสตร์ เป็นคอร์สที่รวบรวมทุกส่วนสำคัญที่ออกสอบเกี่ยวกับหัวข้อภูมิศาสตร์ในวิชาสังคมศึกษา ครบถ้วนทั้ง เนื้อหาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์โลก ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ภายในคอร์สยังได้รวบรวมโจทย์และข้อสอบเก่าย้อนหลังมาให้นักเรียนได้ทดลองฝึกฝนและทำความเข้าใจ พร้อมสอนเทคนิคต่าง ๆ อีกมากมายที่มีประโยชน์สำหรับใช้ในการทำข้อสอบอีกด้วย
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 11 ชม.

1,200.-

จาก 465 คน
คอร์สสรุปเนื้อหา ประวัติศาสตร์
พี่พู่ - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาสังคม เรื่อง ประวัติศาสตร์ เป็นคอร์สที่รวบรวมทุกส่วนสำคัญที่ออกสอบเกี่ยวกับหัวข้อประวัติศาสตร์ในวิชาสังคมศึกษา ครบถ้วนทั้ง เนื้อหาประวัติศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ตะวันออก และประวัติศาสตร์ไทยในแต่ละยุคสมัย นอกจากนี้ภายในคอร์สยังได้รวบรวมโจทย์และข้อสอบเก่าย้อนหลังมาให้นักเรียนได้ทดลองฝึกฝนและทำความเข้าใจ พร้อมสอนเทคนิคต่าง ๆ อีกมากมายที่มีประโยชน์สำหรับใช้ในการทำข้อสอบอีกด้วย
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 15 ชม.

1,200.-

จาก 597 คน
คอร์สสัตววิทยา 2
พี่จื้อ - EDUGEN
คอร์สสัตววิทยา 2 เป็นคอร์สที่ต่อยอดการเรียนรู้จากคอร์สสัตววิทยา 1 โดยภายในคอร์สนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับระบบประสาท เเละระบบอวัยวะต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกับระบบประสาท เช่น ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบสืบพันธ์และการเจริญเติบโต รวมไปถึงพฤติกรรมที่เเสดงออกของสิ่งมีชีวิตประเภทต่าง ๆ การันตีได้เลยว่าน้อง ๆ จะได้รับทั้งความรู้แบบครบถ้วน พร้อมเทคนิคดี ๆ ในการทำโจทย์ และความสนุกสนานจากการเรียนกับพี่จื้ออย่างแน่นอน
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 23 ชม.

1,900.-

จาก 537 คน
คอร์สกลศาสตร์ 1
พี่ฟิชโช่ - EDUGEN
คอร์สกลศาสตร์ 1 เป็นคอร์สที่ปูพื้นฐานเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ตั้งแต่ธรรมชาติและพัฒนาการของวิชาฟิสิกส์ เพื่อให้น้อง ๆ ได้เข้าใจถึงที่มาและความสำคัญของการเรียนวิชานี้ รวมไปถึงความรู้พื้นฐานต่าง ๆ ทั้งเรื่องการเคลื่อนที่และผลของแรงที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ ไปจนถึงหลักสำคัญของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ที่น้อง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในการโจทย์ปัญหาและชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ภายในคอร์สยังสอดแทรกไปด้วยเทคนิคการทำโจทย์ และเคล็ดลับต่าง ๆ มากมายที่จะช่วยเตรียมความพร้อมและเพิ่มความมั่นใจให้กับน้อง ๆ สำหรับการสอบวิชาฟิสิกส์ทั้งในโรงเรียนและสนามสอบต่าง ๆ อีกด้วย
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 23 ชม.

1,900.-

จาก 362 คน
คอร์สสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
พี่จิน - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เป็นคอร์สที่ได้รวบรวมทุกเนื้อหา และทุกบทเรียนของวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งสาระพื้นฐานและสาระเพิ่มเติม มาสรุปรวมไว้อยู่ในคอร์สเดียว ในคอร์สนี้จะเน้นการสอนตั้งแต่ปูพื้นฐานไปจนถึงทบทวนสูตรทางคณิตศาสตร์และทฤษฎีบทต่าง ๆ แบบกระชับ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยเนื้อหาความรู้และตัวอย่างข้อสอบเก่าแบบจัดเต็ม เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงสนามสอบแข่งขันต่าง ๆ เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้เนื้อหาและเข้าใจภาพรวมของวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงเวลาอันสั้น
เรียนได้ 180 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 55 ชม.

2,900.-

จาก 639 คน
คอร์สเตรียมสอบความถนัดแพทย์ พาร์ทเชื่อมโยง
พี่เน็ก - EDUGEN
คอร์สเตรียมสอบความถนัดแพทย์ : พาร์ทความคิดเชื่อมโยง โดย พี่เน็ก เป็นคอร์สที่จะปูพื้นฐานให้น้อง ๆ พร้อมรับมือกับบทความเสมือนข้อสอบจริงและข้อสอบจริง โดยเทคนิคการสอนที่จะให้น้อง ๆ รู้สึกเหมือนกำลังเล่นเกมที่เริ่มจากด่านง่าย ๆ ไปจนถึงด่านยาก ๆ เพื่อให้น้อง ๆ ได้สนุกไปกับบทเรียน และบทความที่พี่เน็กเตรียมไว้ให้ พร้อมแนะนำทริคเด็ดในการพิชิต 100 คะแนนเต็มจากประสบการณ์การสอบและการสอนของพี่เน็ก
เรียนได้ 180 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 22 ชม.

1,900.-

จาก 359 คน
คอร์สกลศาสตร์ 2
พี่ฟิชโช่ - EDUGEN
คอร์สกลศาสตร์ 2 เป็นคอร์สที่ต่อยอดมาจากคอร์สกลศาสตร์ 1 โดยนำความรู้เรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใช้ประโยชน์ในการอธิบายปรากฎการณ์ต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ ทั้งในเรื่องงานและพลังงาน การใช้งานเครื่องกล การชนกันของวัตถุ รวมไปถึงการเข้าใจการเคลื่อนที่รูปแบบต่าง ๆ นอกเหนือจากการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง เพื่อให้น้อง ๆ เห็นภาพรวมของกลศาสตร์ทั้งหมด นอกจากนี้ภายในคอร์สยังสอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์ และเคล็ดลับต่าง ๆ มากมาย ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมและเพิ่มความมั่นใจให้กับน้อง ๆ สำหรับการสอบวิชาฟิสิกส์ทั้งในโรงเรียนและสนามสอบต่าง ๆ อีกด้วย
เรียนได้ 120 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 22 ชม.

1,900.-

จาก 215 คน

คอร์สมาแรงที่เราแนะนำ

คอร์ส IELTS Preparation
โดย พี่แอน - EDUGEN
จาก 686 คน
3,500.-
คอร์สตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ เคมี
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 2K คน
1,900.-
คอร์สเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 1 (หลักสูตร 2560)
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 1.2K คน
1,900.-
คอร์สสัตววิทยา 1
โดย พี่จื้อ - EDUGEN
จาก 0.9K คน
1,900.-
คอร์สตะลุยโจทย์ PAT2 เคมี (หลักสูตร 2560)
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 1.5K คน
1,900.-
คอร์สบทนำทางชีววิทยา
โดย พี่จื้อ - EDUGEN
จาก 586 คน
1,700.-