คอร์สเรียนคุณภาพจากเรา
คอร์ส Grammar 1
พี่แอน - EDUGEN
คอร์สเนื้อหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 เริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐาน ศึกษาและทำความรู้จักคำแต่ละประเภท ประกอบขึ้นเป็นวลี และประโยค เหมาะกับน้อง ๆ ที่ไม่มีพื้นฐาน หรือต้องการสร้างความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษใหม่ รวมถึงน้อง ๆ ม.ต้นที่ต้องการเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ด้วยการสอนแบบอธิบายอย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบและโครงสร้างของวิชา ซึ่งจะกลายมาเป็นรากฐานที่สำคัญในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 25 ชม.

1,700.-

จาก 1.4K คน
คอร์สเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1
พี่เบ๊นซ์ - EDUGEN
คอร์สเนื้อหาคณิตศาสตร์หลักรวมกับคณิตศาสตร์เสริมในระดับชั้น ม.ปลาย เน้นเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจในห้องเรียนให้เพิ่มมากขึ้น โดยภายในคอร์สจะประกอบไปด้วย เนื้อหาของแต่ละบท และโจทย์ประกอบความเข้าใจตลอดเนื้อหา เหมาะสำหรับน้อง ๆ สาย ศิลป์- คำนวณ และสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่ต้องการเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น หรือเพิ่มเกรดในโรงเรียน
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 15 ชม.

1,700.-

จาก 1.2K คน
คอร์สเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2
พี่เบ๊นซ์ - EDUGEN
คอร์สเนื้อหาคณิตศาสตร์หลักรวมกับคณิตศาสตร์เสริมในระดับชั้น ม.ปลาย เน้นเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจในห้องเรียนให้เพิ่มมากขึ้น โดยภายในคอร์สจะประกอบไปด้วย เนื้อหาของแต่ละบท และโจทย์ประกอบความเข้าใจตลอดเนื้อหา เหมาะสำหรับน้อง ๆ สาย ศิลป์- คำนวณ และสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่ต้องการเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น หรือเพิ่มเกรดในโรงเรียน
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 22 ชม.

1,700.-

จาก 1.2K คน
คอร์สเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1
พี่เบ๊นซ์ - EDUGEN
คอร์สเนื้อหาคณิตศาสตร์หลักรวมกับคณิตศาสตร์เสริมในระดับชั้น ม.ปลาย เน้นเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจในห้องเรียนให้เพิ่มมากขึ้น โดยภายในคอร์สจะประกอบไปด้วย เนื้อหาของแต่ละบท และโจทย์ประกอบความเข้าใจตลอดเนื้อหา เหมาะสำหรับน้อง ๆ สาย ศิลป์- คำนวณ และสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่ต้องการเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น หรือเพิ่มเกรดในโรงเรียน
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 27 ชม.

1,700.-

จาก 1.4K คน
คอร์สเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2
พี่เบ๊นซ์ - EDUGEN
คอร์สเนื้อหาคณิตศาสตร์หลักรวมกับคณิตศาสตร์เสริมในระดับชั้น ม.ปลาย เน้นเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจในห้องเรียนให้เพิ่มมากขึ้น โดยภายในคอร์สจะประกอบไปด้วย เนื้อหาของแต่ละบท และโจทย์ประกอบความเข้าใจตลอดเนื้อหา เหมาะสำหรับน้อง ๆ สาย ศิลป์- คำนวณ และสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่ต้องการเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น หรือเพิ่มเกรดในโรงเรียน
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 19 ชม.

1,700.-

จาก 1.6K คน
คอร์สเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.6
พี่เบ๊นซ์ - EDUGEN
คอร์สเนื้อหาคณิตศาสตร์หลักรวมกับคณิตศาสตร์เสริมในระดับชั้น ม.ปลาย เน้นเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจในห้องเรียนให้เพิ่มมากขึ้น โดยภายในคอร์สจะประกอบไปด้วย เนื้อหาของแต่ละบท และโจทย์ประกอบความเข้าใจตลอดเนื้อหา เหมาะสำหรับน้อง ๆ สาย ศิลป์- คำนวณ และสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่ต้องการเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น หรือเพิ่มเกรดในโรงเรียน
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 17 ชม.

1,700.-

จาก 1.9K คน
คอร์ส Grammar 2
พี่แอน - EDUGEN
คอร์สเนื้อหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 ต่อยอดจากเนื้อหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 ศึกษาไวยากรณ์เพิ่มเติมจากการแต่งประโยคขั้นพื้นฐาน ครอบคลุมไวยากรณ์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษทั้งหมด เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วในระดับหนึ่ง การศึกษาไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษจะช่วยให้น้อง ๆ นำไปต่อยอดการใช้ภาษาในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น การอ่าน การเขียน ทำให้เข้าใจรูปแบบของภาษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทั้งการทำข้อสอบต่าง ๆ หรือการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 24 ชม.

1,700.-

จาก 1.2K คน
คอร์ส Reading
พี่แอน - EDUGEN
คอร์สฝึกทักษะการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ ศึกษารูปแบบและวิธีการอ่านของบทอ่านแต่ละประเภท เน้นกลยุทธ์การอ่านจับใจความและเข้าใจเนื้อหา แม้จะไม่รู้คำศัพท์ครบทุกคำ เพื่อช่วยให้มองเห็นโครงสร้าง ภาพรวมของบทความ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วในระดับหนึ่ง สำหรับการเตรียมตัว เพื่อการสอบส่วนการอ่าน ในวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นน้อง ๆ ม.ปลาย หรือ น้อง ๆ มหาวิทยาลัย ในทุกสนามสอบ
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 19 ชม.

1,700.-

จาก 1.5K คน
คอร์สสรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.ปลาย
พี่หนึ่ง - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาภาษาไทย ม.ปลาย สรุปเนื้อหาแบบกระชับ เข้มข้น สำหรับเตรียมตัวเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครอบคลุมครบทุกเนื้อหาสาระในวิชาภาษาไทย เรียนจบแล้วสามารถนำไปต่อยอดใช้ในการวิเคราะห์ทำข้อสอบได้เลย
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 24 ชม.

1,900.-

จาก 1.4K คน
คอร์สสรุปเนื้อหาสังคม ม.ปลาย
พี่พู่ - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาสังคม ม.ปลาย แบบกระชับ จับจุดเฉพาะส่วนที่สำคัญ สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในทุกสนามแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น A-level หรือการจัดสอบเองของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 5 สาระวิชา (ศาสนา, หน้าที่พลเมือง, เศรษฐศาสตร์, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์) สร้างความเชื่อมโยงของเนื้อหาซึ่งจะกลายมาเป็นกรอบแนวความคิดหลัก เพื่อช่วยให้น้อง ๆ สามารถเข้าใจภาพรวมขององค์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการเรียนรู้ และฝึกทำโจทย์จากข้อสอบเก่าย้อนหลัง
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 59 ชม.

2,900.-

จาก 1.7K คน
คอร์สตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
พี่เบ๊นซ์ - EDUGEN
คอร์สตะลุยโจทย์วิชาคณิตศาสตร์ ครบถ้วนไปด้วยเทคนิคต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ มาพร้อมกับวิธีการทำโจทย์ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการพิชิตทุกสนามสอบอย่างมั่นใจ ภายในคอร์สนี้นักเรียนจะได้ทบทวนเนื้อหาที่สำคัญในทุกบทเรียนของวิชาคณิตศาสตร์ รวมไปถึงการฝึกทำโจทย์จากข้อสอบจริงมากกว่า 500 ข้อ โดยจะไล่ระดับจากง่ายไปจนถึงยาก นอกจากนี้ในแต่ละบทเรียนจะมีการสรุปสถิติการออกข้อสอบในแต่ละเนื้อหาย่อย เพื่อให้นักเรียนสามารถวางแผนการอ่านหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 70 ชม.

2,900.-

จาก 37 คน
คอร์ส Intensive
พี่แอน - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย แบบกระชับ เข้มข้น ครอบคลุมทั้งหลักไวยากรณ์ และฝึกฝนทักษะการอ่าน เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับปานกลางขึ้นไป เพื่อใช้ทบทวนสำหรับการเตรียมตัวสอบในทุกสนามสอบ
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 32 ชม.

2,900.-

จาก 1.1K คน
คอร์สตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (A-Level)
พี่แอน - EDUGEN
คอร์สสำหรับเตรียมตัวสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการทำข้อสอบ 100% จับจุดที่จำเป็นและสำคัญ ฝึกทักษะการทำโจทย์จากข้อสอบจริง การบริหารจัดการเวลาในการทำข้อสอบ พร้อมมีการจำลองจับเวลาเหมือนการสอบจริง ๆ เพื่อให้น้อง ๆ ได้เตรียมพร้อมและสามารถทำคะแนน เพื่อใช้สมัครสอบในคณะที่ต้องการได้
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 22 ชม.

1,900.-

จาก 1.3K คน
คอร์สตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ เคมี (A-Level)
พี่สโนไวท์ - EDUGEN
คอร์สตะลุยโจทย์สำหรับสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาเคมี ฝึกฝนการทำโจทย์จากข้อสอบจริง ให้ผู้เรียนสามารถทำคะแนนสอบได้ตามเป้าหมาย และยื่นเข้าคณะที่ต้องการได้
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 23 ชม.

1,900.-

จาก 2K คน
คอร์สบทนำทางชีววิทยา
พี่จื้อ - EDUGEN
คอร์สบทนำทางชีววิทยา เป็นการปูพื้นฐานเนื้อหาของวิชาชีววิทยาทั้งหมด ตั้งแต่ ความหมายของวิชา สาขาต่าง ๆ เครื่องมือที่ใช้ทำการศึกษาและวิจัยทางชีววิทยา รวมถึงความรู้ในเรื่องของเซลล์ สารชีวโมเลกุล กระบวนการ ปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ และการแบ่งเซลล์ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญที่นักเรียนต้องใช้ต่อยอดสำหรับการเรียนในเนื้อหาวิชาชีววิทยาต่อไป
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 13 ชม.

1,700.-

จาก 586 คน
คอร์สตะลุยโจทย์ชีววิทยา
พี่จื้อ - EDUGEN
เตรียมความพร้อมในทุกการสอบสำหรับวิชาชีววิทยา ครบถ้วนไปด้วยเทคนิค และวิธีการในการทำข้อสอบ ที่สามารถตอบโจทย์ในปัญหาต่าง ๆ ที่นักเรียนมักพบจากการสอบได้อย่างตรงจุด ไม่ว่าจะเป็น ลืมเนื้อหาระหว่างที่สอบ หรือเจอเนื้อหาที่ไม่เคยเรียนมาก่อน นักเรียนจะได้ฝึกฝนการทำข้อสอบ และเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ จากคอร์สนี้
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 13 ชม.

1,500.-

จาก 705 คน
คอร์ส IELTS Preparation
พี่แอน - EDUGEN
คอร์ส IELTS Preparation เป็นคอร์สเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ IELTS โดยการสอนจะเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานในทุกทักษะ ไม่ว่าจะเป็น การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด พร้อมทั้งเทคนิคและแนวทางในการทำข้อสอบจากข้อสอบจริงที่เคยถูกใช้ในการสอบ IELTS มาแล้ว นอกจากนี้ ในตอนท้ายของคอร์สเรียนจะมีการจำลองการสอบ (Mock Exam) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความคุ้นเคยในระบบการจัดสอบ IELTS ให้กับผู้เรียน คอร์สเรียนนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษในระดับดี หรือผ่านการเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานมาแล้ว
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 23 ชม.

3,500.-

จาก 686 คน
คอร์สตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ ม.ปลาย
พี่ฟิชโช่ - EDUGEN
คอร์สตะลุยโจทย์วิชาฟิสิกส์ เป็นคอร์สที่จะพาน้อง ๆ ไปพบกับแนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด พร้อมสอนเทคนิคการทำโจทย์ที่ไม่เหมือนใคร เพื่อให้น้อง ๆ ได้เตรียมตัวก่อนลงสนามสอบอย่างมั่นใจ ภายในคอร์สจะมีการวิเคราะห์แนวข้อสอบที่ออกบ่อย วิวัฒนาการของข้อสอบในแต่ละปี รวมถึงเจาะลึกเนื้อหาสำคัญในทุกบทเรียนที่น้อง ๆ ไม่ควรพลาด เพื่อให้น้อง ๆ สามารถเก็บคะแนนสอบจากวิชาฟิสิกส์ให้ได้มากที่สุด
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 51 ชม.

2,900.-

จาก 564 คน
คอร์สตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ ม.3
พี่ต๊ะ - EDUGEN
คอร์สตะลุยโจทย์วิชาภาษาอังกฤษสำหรับสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ฝึกฝนการทำโจทย์จากแนวข้อสอบจริงกว่า 100 ข้อ พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบจากติวเตอร์มากความสามารถ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำคะแนนสอบ และพัฒนาทักษะวิชาภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 12 ชม.

1,700.-

จาก 359 คน
คอร์สเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 1 (หลักสูตร 2560)
พี่สโนไวท์ - EDUGEN
คอร์สเนื้อหาวิชาเคมี ม.ปลาย เริ่มตั้งแต่พื้นฐานที่สำคัญในการเรียนวิชาเคมี และเนื้อหาตามสาระวิชาอย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ไม่มีพื้นฐาน หรือต้องการทบทวนเนื้อหาแบบละเอียด ประกอบกับการเรียนรู้ตัวอย่าง และแบบฝึกหัด ทำให้เข้าใจเนื้อหาในรายวิชาอย่างแท้จริง สามารถนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้ในการทำโจทย์ได้
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 27 ชม.

1,900.-

จาก 1.2K คน
คอร์สเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 2 (หลักสูตร 2560)
พี่สโนไวท์ - EDUGEN
คอร์สเนื้อหาวิชาเคมี ม.ปลาย เริ่มตั้งแต่พื้นฐานที่สำคัญในการเรียนวิชาเคมี และเนื้อหาตามสาระวิชาอย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ไม่มีพื้นฐาน หรือต้องการทบทวนเนื้อหาแบบละเอียด ประกอบกับการเรียนรู้ตัวอย่าง และแบบฝึกหัด ทำให้เข้าใจเนื้อหาในรายวิชาอย่างแท้จริง สามารถนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้ในการทำโจทย์ได้
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 15 ชม.

1,900.-

จาก 1.3K คน
คอร์สเนื้อหาเคมี ม.5 เทอม 1 (หลักสูตร 2560)
พี่สโนไวท์ - EDUGEN
คอร์สเนื้อหาวิชาเคมี ม.ปลาย เริ่มตั้งแต่พื้นฐานที่สำคัญในการเรียนวิชาเคมี และเนื้อหาตามสาระวิชาอย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ไม่มีพื้นฐาน หรือต้องการทบทวนเนื้อหาแบบละเอียด ประกอบกับการเรียนรู้ตัวอย่าง และแบบฝึกหัด ทำให้เข้าใจเนื้อหาในรายวิชาอย่างแท้จริง สามารถนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้ในการทำโจทย์ได้
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 18 ชม.

1,900.-

จาก 1.5K คน
คอร์สเนื้อหาเคมี ม.5 เทอม 2 (หลักสูตร 2560)
พี่สโนไวท์ - EDUGEN
คอร์สเนื้อหาวิชาเคมี ม.ปลาย เริ่มตั้งแต่พื้นฐานที่สำคัญในการเรียนวิชาเคมี และเนื้อหาตามสาระวิชาอย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ไม่มีพื้นฐาน หรือต้องการทบทวนเนื้อหาแบบละเอียด ประกอบกับการเรียนรู้ตัวอย่าง และแบบฝึกหัด ทำให้เข้าใจเนื้อหาในรายวิชาอย่างแท้จริง สามารถนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้ในการทำโจทย์ได้
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 25 ชม.

1,900.-

จาก 1.8K คน
คอร์สเนื้อหาเคมี ม.6 (หลักสูตร 2560)
พี่สโนไวท์ - EDUGEN
คอร์สเนื้อหาวิชาเคมี ม.ปลาย เริ่มตั้งแต่พื้นฐานที่สำคัญในการเรียนวิชาเคมี และเนื้อหาตามสาระวิชาอย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ไม่มีพื้นฐาน หรือต้องการทบทวนเนื้อหาแบบละเอียด ประกอบกับการเรียนรู้ตัวอย่าง และแบบฝึกหัด ทำให้เข้าใจเนื้อหาในรายวิชาอย่างแท้จริง สามารถนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้ในการทำโจทย์ได้
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 13 ชม.

1,700.-

จาก 2K คน
คอร์สสรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.ปลาย (พี่บอส)
พี่บอส - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.ปลาย เป็นคอร์สที่จะปูพื้นฐานความรู้ทางวิชาภาษาไทยให้กับน้อง ๆ เพื่อให้ทุกคนมีความพร้อมสำหรับการสู้รบในสนามสอบจริง ทั้งสนามสอบ A-level ภายในคอร์สจะครอบคลุมทุกเนื้อหาสำคัญที่ต้องใช้สอบ อีกทั้งยังจัดเต็มทุกเทคนิคในการจำ เคล็ดลับการทำข้อสอบ และความสนุกสนานจากสไตล์การสอนที่ไม่เหมือนใครของพี่บอส
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 21 ชม.

1,900.-

จาก 759 คน
คอร์สสัตววิทยา 1
พี่จื้อ - EDUGEN
เป็นคอร์สที่ต่อยอดการเรียนรู้เรื่องการทำงานของสิ่งมีชีวิตระดับเซลล์เเละเมตาบอลิซึม มาเป็นการทำงานในระดับระบบอวัยวะของสัตว์ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบการทำงานในร่างกายของมนุษย์ ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบการย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบภูมิคุ้มกัน เเละระบบขับถ่าย รับรองได้ว่าน้อง ๆ จะได้รับทั้งความรู้ เทคนิคดี ๆ ในการทำโจทย์ และความสนุกสนานจากการเรียนคอร์สนี้อย่างแน่นอน
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 28 ชม.

1,900.-

จาก 0.9K คน
คอร์สสรุปเนื้อหา ศาสนา
พี่พู่ - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาสังคม เรื่อง ศาสนา เป็นคอร์สที่รวบรวมทุกส่วนสำคัญที่ออกสอบเกี่ยวกับหัวข้อศาสนาในวิชาสังคมศึกษา ครบถ้วนทั้ง เนื้อหาศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู นอกจากนี้ภายในคอร์สยังได้รวบรวมโจทย์และข้อสอบเก่าย้อนหลังมาให้นักเรียนได้ทดลองฝึกฝนและทำความเข้าใจ พร้อมสอนเทคนิคต่าง ๆ อีกมากมายที่มีประโยชน์สำหรับใช้ในการทำข้อสอบอีกด้วย
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 9 ชม.

1,200.-

จาก 590 คน
คอร์สสรุปเนื้อหา หน้าที่พลเมือง
พี่พู่ - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาสังคม เรื่อง หน้าที่พลเมือง เป็นคอร์สที่รวบรวมทุกส่วนสำคัญที่ออกสอบเกี่ยวกับหัวข้อหน้าที่พลเมืองในวิชาสังคมศึกษา ครบถ้วนทั้ง เนื้อหาสังคมวิทยา การเมืองการปกครอง และกฎหมาย นอกจากนี้ภายในคอร์สยังได้รวบรวมโจทย์และข้อสอบเก่าย้อนหลังมาให้นักเรียนได้ทดลองฝึกฝนและทำความเข้าใจ พร้อมสอนเทคนิคต่าง ๆ อีกมากมายที่มีประโยชน์สำหรับใช้ในการทำข้อสอบอีกด้วย
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 15 ชม.

1,200.-

จาก 472 คน
คอร์สสรุปเนื้อหา เศรษฐศาสตร์
พี่พู่ - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาสังคม เรื่อง เศรษฐศาสตร์ เป็นคอร์สที่รวบรวมทุกส่วนสำคัญที่ออกสอบเกี่ยวกับหัวข้อเศรษฐศาสตร์ในวิชาสังคมศึกษา ครบถ้วนทั้ง เนื้อหาระบบเศรษฐกิจ กลไกราคา เศรษฐกิจภายในประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นอกจากนี้ภายในคอร์สยังได้รวบรวมโจทย์และข้อสอบเก่าย้อนหลังมาให้นักเรียนได้ทดลองฝึกฝนและทำความเข้าใจ พร้อมสอนเทคนิคต่าง ๆ อีกมากมายที่มีประโยชน์สำหรับใช้ในการทำข้อสอบอีกด้วย
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 11 ชม.

1,200.-

จาก 492 คน
คอร์สสรุปเนื้อหา ภูมิศาสตร์
พี่พู่ - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาสังคม เรื่อง ภูมิศาสตร์ เป็นคอร์สที่รวบรวมทุกส่วนสำคัญที่ออกสอบเกี่ยวกับหัวข้อภูมิศาสตร์ในวิชาสังคมศึกษา ครบถ้วนทั้ง เนื้อหาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์โลก ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ภายในคอร์สยังได้รวบรวมโจทย์และข้อสอบเก่าย้อนหลังมาให้นักเรียนได้ทดลองฝึกฝนและทำความเข้าใจ พร้อมสอนเทคนิคต่าง ๆ อีกมากมายที่มีประโยชน์สำหรับใช้ในการทำข้อสอบอีกด้วย
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 11 ชม.

1,200.-

จาก 465 คน
คอร์สสรุปเนื้อหา ประวัติศาสตร์
พี่พู่ - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาสังคม เรื่อง ประวัติศาสตร์ เป็นคอร์สที่รวบรวมทุกส่วนสำคัญที่ออกสอบเกี่ยวกับหัวข้อประวัติศาสตร์ในวิชาสังคมศึกษา ครบถ้วนทั้ง เนื้อหาประวัติศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ตะวันออก และประวัติศาสตร์ไทยในแต่ละยุคสมัย นอกจากนี้ภายในคอร์สยังได้รวบรวมโจทย์และข้อสอบเก่าย้อนหลังมาให้นักเรียนได้ทดลองฝึกฝนและทำความเข้าใจ พร้อมสอนเทคนิคต่าง ๆ อีกมากมายที่มีประโยชน์สำหรับใช้ในการทำข้อสอบอีกด้วย
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 15 ชม.

1,200.-

จาก 597 คน
คอร์สสัตววิทยา 2
พี่จื้อ - EDUGEN
คอร์สสัตววิทยา 2 เป็นคอร์สที่ต่อยอดการเรียนรู้จากคอร์สสัตววิทยา 1 โดยภายในคอร์สนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับระบบประสาท เเละระบบอวัยวะต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกับระบบประสาท เช่น ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบสืบพันธ์และการเจริญเติบโต รวมไปถึงพฤติกรรมที่เเสดงออกของสิ่งมีชีวิตประเภทต่าง ๆ การันตีได้เลยว่าน้อง ๆ จะได้รับทั้งความรู้แบบครบถ้วน พร้อมเทคนิคดี ๆ ในการทำโจทย์ และความสนุกสนานจากการเรียนกับพี่จื้ออย่างแน่นอน
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 23 ชม.

1,900.-

จาก 537 คน
คอร์สกลศาสตร์ 1
พี่ฟิชโช่ - EDUGEN
คอร์สกลศาสตร์ 1 เป็นคอร์สที่ปูพื้นฐานเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ตั้งแต่ธรรมชาติและพัฒนาการของวิชาฟิสิกส์ เพื่อให้น้อง ๆ ได้เข้าใจถึงที่มาและความสำคัญของการเรียนวิชานี้ รวมไปถึงความรู้พื้นฐานต่าง ๆ ทั้งเรื่องการเคลื่อนที่และผลของแรงที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ ไปจนถึงหลักสำคัญของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ที่น้อง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในการโจทย์ปัญหาและชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ภายในคอร์สยังสอดแทรกไปด้วยเทคนิคการทำโจทย์ และเคล็ดลับต่าง ๆ มากมายที่จะช่วยเตรียมความพร้อมและเพิ่มความมั่นใจให้กับน้อง ๆ สำหรับการสอบวิชาฟิสิกส์ทั้งในโรงเรียนและสนามสอบต่าง ๆ อีกด้วย
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 22 ชม.

1,900.-

จาก 572 คน
คอร์สสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
พี่จิน - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เป็นคอร์สที่ได้รวบรวมทุกเนื้อหา และทุกบทเรียนของวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งสาระพื้นฐานและสาระเพิ่มเติม มาสรุปรวมไว้อยู่ในคอร์สเดียว ในคอร์สนี้จะเน้นการสอนตั้งแต่ปูพื้นฐานไปจนถึงทบทวนสูตรทางคณิตศาสตร์และทฤษฎีบทต่าง ๆ แบบกระชับ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยเนื้อหาความรู้และตัวอย่างข้อสอบเก่าแบบจัดเต็ม เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงสนามสอบแข่งขันต่าง ๆ เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้เนื้อหาและเข้าใจภาพรวมของวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงเวลาอันสั้น
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 55 ชม.

2,900.-

จาก 639 คน
คอร์สเตรียมสอบความถนัดแพทย์ พาร์ทเชื่อมโยง (TPAT1)
พี่เน็ก - EDUGEN
คอร์สเตรียมสอบความถนัดแพทย์ : พาร์ทความคิดเชื่อมโยง โดย พี่เน็ก เป็นคอร์สที่จะปูพื้นฐานให้น้อง ๆ พร้อมรับมือกับบทความเสมือนข้อสอบจริงและข้อสอบจริง โดยเทคนิคการสอนที่จะให้น้อง ๆ รู้สึกเหมือนกำลังเล่นเกมที่เริ่มจากด่านง่าย ๆ ไปจนถึงด่านยาก ๆ เพื่อให้น้อง ๆ ได้สนุกไปกับบทเรียน และบทความที่พี่เน็กเตรียมไว้ให้ พร้อมแนะนำทริคเด็ดในการพิชิต 100 คะแนนเต็มจากประสบการณ์การสอบและการสอนของพี่เน็ก
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 22 ชม.

1,900.-

จาก 359 คน
คอร์สกลศาสตร์ 2
พี่ฟิชโช่ - EDUGEN
คอร์สกลศาสตร์ 2 เป็นคอร์สที่ต่อยอดมาจากคอร์สกลศาสตร์ 1 โดยนำความรู้เรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใช้ประโยชน์ในการอธิบายปรากฎการณ์ต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ ทั้งในเรื่องงานและพลังงาน การใช้งานเครื่องกล การชนกันของวัตถุ รวมไปถึงการเข้าใจการเคลื่อนที่รูปแบบต่าง ๆ นอกเหนือจากการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง เพื่อให้น้อง ๆ เห็นภาพรวมของกลศาสตร์ทั้งหมด นอกจากนี้ภายในคอร์สยังสอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์ และเคล็ดลับต่าง ๆ มากมาย ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมและเพิ่มความมั่นใจให้กับน้อง ๆ สำหรับการสอบวิชาฟิสิกส์ทั้งในโรงเรียนและสนามสอบต่าง ๆ อีกด้วย
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 22 ชม.

1,900.-

จาก 523 คน
คอร์สอาณาจักรพืช
พี่จื้อ - EDUGEN
คอร์สอาณาจักรพืช เป็นคอร์สที่ได้รวบรวมทุกองค์ความรู้สำคัญเกี่ยวกับเรื่อง พืช ในหลักสูตรการเรียนของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งหมดไว้ในคอร์สเดียว ภายในคอร์สจะมีการสอนตั้งเเต่ พืชคืออะไร ประเภทของพืชมีอะไรบ้าง กระบวนการสังเคราะห์แสง โครงสร้างของพืช ไปจนถึงระบบการสืบพันธุ์ของพืช โดยมาพร้อมกับเทคนิคการสอนเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร ทำให้น้อง ๆ ได้รับทั้งความสนุกสนานและความรู้ที่ครบถ้วนจากการเรียนคอร์สนี้กับเราอย่างแน่นอน
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 11 ชม.

1,700.-

จาก 243 คน
คอร์สตะลุยโจทย์ ความถนัดแพทย์ (TPAT1)
พี่หมอโอ๋ - EDUGEN
คอร์สตะลุยโจทย์ความถนัดแพทย์ เป็นคอร์สที่จะสอนการทำโจทย์วิชาความถนัดแพทย์ทุกรูปแบบ ครบถ้วนทั้งพาร์ทเชาว์ปัญญา พาร์ทจริยธรรมแพทย์ และพาร์ทคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง โดยจะใช้ข้อสอบจริงในการสอนทั้งหมด เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้แนวข้อสอบ และเทคนิคการทำข้อสอบต่าง ๆ เพิ่มความมั่นใจก่อนลงสนามสอบจริง และพิชิตคะแนนวิชาความถนัดแพทย์ให้ได้มากที่สุด
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 24 ชม.

1,900.-

จาก 279 คน
คอร์สเตรียมสอบความถนัดแพทย์ พาร์ทเชาว์ปัญญา (TPAT1)
พี่เน็ก - EDUGEN
คอร์สเตรียมสอบความถนัดแพทย์ พาร์ทเชาว์ปัญญา เป็นคอร์สที่จะทำให้ข้อสอบพาร์ทเชาว์ปัญญาที่หลาย ๆ คนมองว่ายากและคนส่วนใหญ่ทำไม่ทัน กลายเป็นพาร์ทที่ทำได้ง่าย ๆ ทั้งในส่วนของการใช้ภาษา อนุกรม การคิดเชิงวิเคราะห์ มิติสัมพันธ์ คณิตศาสตร์เบื้องต้น และการอ่าน ภายในคอร์สจะสอนเรียงลำดับตามความสำคัญของข้อสอบ พร้อมกับสอนเทคนิคต่าง ๆ ที่จะช่วยให้น้อง ๆ ทำข้อสอบได้ทันเวลาและถูกต้องแบบ 100% เพื่อให้น้อง ๆ มั่นใจได้ว่าข้อสอบพาร์ทเชาว์ปัญญาไม่ใช่ข้อสอบที่ยากอีกต่อไป
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 19 ชม.

1,900.-

จาก 368 คน
คอร์สเตรียมสอบความถนัดแพทย์ พาร์ทจริยธรรม (TPAT1)
พี่เน็ก - EDUGEN
คอร์สเตรียมสอบความถนัดแพทย์ พาร์ทจริยธรรมแพทย์ เป็นคอร์สที่จะมาชำแหละข้อสอบจริยธรรมแพทย์ที่สุดแสนจะสับสน เพราะตัวเลือกและตัวหลอกที่มีเยอะมาก รวมถึงหลักเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ของแพทยสภาที่ใช้ภาษาเข้าใจยากจนอาจทำให้น้อง ๆ หลายคนถอดใจ ภายในคอร์สจะสรุป ย่อย และตีความตัวข้อสอบให้เข้าใจง่ายที่สุด เพื่อให้น้อง ๆ สามารถเตรียมลงสนามสอบได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้น้อง ๆ จะยังได้รับความสนุกสนานจากสไตล์การสอนที่ไม่เหมือนใคร พร้อมกับความรู้และเทคนิคในการทำข้อสอบสุดปังที่จะทำให้น้อง ๆ สามารถพิชิตวิชาจริยธรรมแพทย์ได้อย่างสบาย ๆ แน่นอน
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 16 ชม.

1,900.-

จาก 387 คน
คอร์สคลื่น
พี่ฟิชโช่ - EDUGEN
คอร์สคลื่น เป็นคอร์สที่อธิบายถึงที่มาและความสำคัญของ "คลื่น" ซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้ตามธรรมชาติและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย โดยในคอร์สนี้จะสอนตั้งแต่ การเกิดคลื่น, ประเภท, องค์ประกอบ และพฤติกรรมต่าง ๆ ของคลื่น รวมถึงการศึกษาคลื่นที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดอย่าง คลื่นแสงและคลื่นเสียง นอกจากนี้ภายในคอร์สยังได้สอดแทรกเทคนิคและเคล็ดลับต่าง ๆ ในการทำโจทย์ ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมและเพิ่มความมั่นใจให้กับน้อง ๆ สำหรับการสอบวิชาฟิสิกส์ทั้งในโรงเรียนและสนามสอบต่าง ๆ อีกด้วย
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 28 ชม.

1,900.-

จาก 487 คน
คอร์สสรุปเนื้อหาชีววิทยา
พี่นัตตี้ - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาชีววิทยา เป็นคอร์สที่รวบรวมจุดสำคัญของแต่ละเนื้อหาไว้ให้น้อง ๆ ได้ทบทวนความรู้อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะจุดที่ข้อสอบวิชาสามัญและ PAT2 มักออกสอบ ซึ่งคอร์สนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงน้อง ๆ ที่ต้องการทบทวนความรู้ และเก็บตกจุดบกพร่องที่น้อง ๆ อาจหลงลืมไป นอกจากนี้ภายในคอร์สยังได้รวบรวมข้อสอบจริงย้อนหลังมาให้น้อง ๆ ได้ลองฝึกทำพร้อมสอดแทรกเทคนิคต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริงและ พิชิตมหาวิทยาลัยในฝันได้อย่างมั่นใจ
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 37 ชม.

2,900.-

จาก 326 คน
คอร์สไฟฟ้า
พี่ฟิชโช่ - EDUGEN
คอร์สไฟฟ้า เป็นคอร์สที่อธิบายความเป็นมาของ "ไฟฟ้า" ตั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างจุดประจุขนาดเล็ก เช่น แรงระหว่างประจุ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ไปจนถึงการใช้กระแสไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน เช่น การคำนวณวงจรไฟฟ้ากระแสตรง การคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้า และปิดท้ายด้วยการศึกษาแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของเครื่องใช้ไฟฟ้าหลาย ๆ ชนิด นอกจากนี้ภายในคอร์สยังสอดแทรกไปด้วยเทคนิคการทำโจทย์ และเคล็ดลับต่าง ๆ มากมายที่จะช่วยเตรียมความพร้อมและเพิ่มความมั่นใจให้กับน้อง ๆ สำหรับการสอบวิชาฟิสิกส์ทั้งในทุก ๆ สนามสอบ
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 30 ชม.

2,100.-

จาก 498 คน
คอร์สตะลุยโจทย์ ภาษาไทย ม.ปลาย
พี่บอส - EDUGEN
คอร์สตะลุยโจทย์วิชาภาษาไทย เป็นคอร์สที่ได้รวบรวมข้อสอบจากสนามสอบจริง มาอธิบายและเฉลยอย่างละเอียด สอดแทรกไปด้วยเทคนิค และเคล็ดลับในการทำข้อสอบต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับความสนุกสนานจากสไตล์การสอนที่ไม่เหมือนใคร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้อง ๆ สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและทำคะแนนสอบให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 17 ชม.

1,900.-

จาก 375 คน
คอร์สพันธุศาสตร์ และระบบนิเวศ
พี่จื้อ - EDUGEN
คอร์สพันธุศาสตร์และระบบนิเวศ เป็นคอร์สที่มีเนื้อหาสำคัญมากสำหรับการสอบ เพราะเนื้อหาเรื่องพันธุศาสตร์และระบบนิเวศ มีสัดส่วนที่ออกในข้อสอบเยอะที่สุด ภายในคอร์สน้อง ๆ จะได้เรียนรู้ทั้งองค์ความรู้เเละเทคโนโลยีที่สำคัญทางพันธุศาสตร์ ที่กำลังมาเเรงในศตวรรษนี้ ทั้งการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความรู้ด้านโมเลกุลพันธุศาสตร์ และเทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม คอร์สนี้จะทำให้น้อง ๆ ได้รู้ว่าพันธุศาสตร์ไม่ได้มีเเค่ กฎของเมนเดล เท่านั้น เเต่พันธุศาสตร์เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคน เเละเป็นหัวใจสำคัญของการมีชีวิตอีกด้วย
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 20 ชม.

1,900.-

จาก 268 คน
คอร์สตะลุยข้อสอบ TCAS ภาษาอังกฤษ
พี่แอน - EDUGEN
คอร์สตะลุยข้อสอบ TCAS ภาษาอังกฤษ เป็นคอร์สที่จะมาตีแผ่ ข้อสอบ A-level และ TGAT ภาษาอังกฤษ อย่างรอบด้าน ภายในคอร์สจะเน้นการวิเคราะห์ตัวข้อสอบแนวใหม่ ตามบลูปริ้น A-level และ TGAT ภาษาอังกฤษ พร้อมเทียบเคียงข้อสอบสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยของปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังเน้นเสริมเทคนิคการทำข้อสอบในพาร์ทต่าง ๆ และปิดจุดอ่อนที่สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างการทำข้อสอบให้กับน้อง ๆ อีกด้วย
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 24 ชม.

1,900.-

จาก 254 คน
คอร์สสมบัติสาร
พี่ฟิชโช่ - EDUGEN
คอร์สสมบัติสาร เป็นคอร์สที่อธิบายคุณลักษณะของ "สสาร" ในชีวิตประจำวันทั้ง ของแข็ง ของเหลว และ แก๊ส เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติต่าง ๆ ของสสารต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น การยืดตัวของของแข็ง การไหลของของเหลว กฎของแก๊สอุดมคติ ฯลฯ รวมไปถึงศึกษาเรื่องการเปลี่ยนสถานะและอุณหภูมิของสสารต่าง ๆ ผ่าน "พลังงานความร้อน" นอกจากนี้ภายในคอร์สยังสอดแทรกไปด้วยเทคนิคการทำโจทย์ และเคล็ดลับต่าง ๆ มากมายที่จะช่วยเตรียมความพร้อมและเพิ่มความมั่นใจให้กับน้อง ๆ สำหรับการสอบวิชาฟิสิกส์ทั้งในทุก ๆ สนามสอบ
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 22 ชม.

1,900.-

จาก 275 คน
คอร์สตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2565 - คณิติน รำแพนสุวรรณ (พี่โดส)
พี่โดส - EDUGEN
คอร์สตะลุยโจทย์ ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา (ปี 2565) เป็นคอร์สที่รวบรวมข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2565 เอาไว้แบบครบถ้วน พร้อมเฉลยคำตอบและสอนเทคนิควิธีการทำในแต่ละข้ออย่างละเอียด เพื่อให้น้อง ๆ ได้ฝึกทำโจทย์จากข้อสอบจริงเพิ่มความมั่นใจ รวมถึงได้เรียนรู้เคล็ดลับในการทำข้อสอบวิชาสามัญ / A-Level ชีววิทยากันแบบจัดเต็ม
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 18 ชม.

1,900.-

จาก 128 คน
คอร์สพร้อมสอบสังคม A-level
พี่พุฒิ - EDUGEN
คอร์สพร้อมสอบสังคม A-Level คอร์สพร้อมสอบสังคม A-Level เป็นคอร์สที่ดึงจุดเน้นต่าง ๆ ที่สำคัญสำหรับการสอบในวิชาสังคมออกมาอย่างตรงจุด ครบทุก 5 สาระวิชา ศาสนา, หน้าที่พลเมือง, เศรษฐศาสตร์, ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ จัดเต็มทุกเรื่องสำคัญที่ออกสอบ อีกทั้งยังมีเทคนิคการเตรียมตัวสอบที่ทันสมัย ถูกใจวัยรุ่น พร้อมโจทย์จากข้อสอบจริงให้ฝึกทำเสริมความมั่นใจแบบจัดเต็ม
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 40 ชม.

2,900.-

จาก 167 คน
คอร์ส Advanced ความถนัดแพทย์ พาร์ทเชื่อมโยง
พี่เน็ก - EDUGEN
คอร์ส Advanced ความถนัดแพทย์ พาร์ทเชื่อมโยง เป็นคอร์สที่มากด้วยเทคนิคต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับน้อง ๆ ในการทำข้อสอบความถนัดแพทย์ พาร์ทเชื่อมโยงให้พร้อมสอบแบบ 100% นอกจากนี้ ภายในคอร์สยังอัดแน่นไปด้วยบทความเสมือนข้อสอบจริง ที่ไล่ระดับความยากง่ายของข้อสอบเพื่อช่วยอุดรอยรั่วในส่วนที่น้อง ๆ ยังขาดไป และเติมเต็มความมั่นใจให้พาร์ทเชื่อมโยงง่ายขึ้น คอร์สนี้จะทำให้การพิชิต 100 คะแนนเต็มไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 33 ชม.

2,900.-

จาก 163 คน
คอร์สสรุปเข้มเนื้อหาสังคมศึกษา ม.ปลาย
พี่โอ - EDUGEN
คอร์สสรุปเข้มเนื้อหาสังคมศึกษา ม.ปลาย เป็นคอร์สที่เน้นความเข้าใจในเนื้อหาสำคัญของวิชาสังคมศึกษา ครอบคลุมครบถ้วนทั้ง 5 สาระการเรียนรู้ ประเด็นที่มักออกสอบ และตัวชี้วัดสำคัญของหลักสูตร อีกทั้งยังสอดแทรกแบบทดสอบที่คล้ายคลึงกับข้อสอบ A-Level เพื่อให้น้อง ๆ ได้ทบทวนความเข้าใจของตัวเอง เติมเต็มความรู้จากห้องเรียน ต่อยอดเนื้อหาในคอร์สเรียนอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น และสามารถทำข้อสอบในสนามจริงได้อย่างมั่นใจ
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 47 ชม.

2,990.-

จาก 261 คน
คอร์สสรุปเนื้อหาเคมี TCAS
พี่สโนไวท์ - EDUGEN
เป็นคอร์สที่รวบรวมเนื้อหาเคมีทั้งหมดในระดับมัธยมปลายมาจัดเรียบเรียงและสรุปเนื้อหาอย่างเป็นระบบ เน้นจุดสำคัญที่มักออกข้อสอบในแต่ละบทเรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความแม่นยำในเนื้อหาและสามารถเชื่อมโยงความรู้ในแต่ละบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น โดยมีตัวอย่างโจทย์ที่จำเป็นในแต่ละบทเรียนซึ่งผู้เรียนต้องฝึกฝนทำให้ได้ เพื่อนำไปใช้ต่อยอดสำหรับการทำโจทย์ที่ยากขึ้นในลำดับถัดไป
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 71 ชม.

2,900.-

จาก 245 คน
คอร์ส Advanced ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
พี่เบ๊นซ์ - EDUGEN
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 19 ชม.

2,100.-

จาก 326 คน

คอร์สมาแรงที่เราแนะนำ

คอร์สสัตววิทยา 1
โดย พี่จื้อ - EDUGEN
จาก 0.9K คน
1,900.-
คอร์สเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 1 (หลักสูตร 2560)
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 1.2K คน
1,900.-
คอร์สสรุปเนื้อหา ศาสนา
โดย พี่พู่ - EDUGEN
จาก 590 คน
1,200.-
คอร์สบทนำทางชีววิทยา
โดย พี่จื้อ - EDUGEN
จาก 586 คน
1,700.-
คอร์ส IELTS Preparation
โดย พี่แอน - EDUGEN
จาก 686 คน
3,500.-
คอร์สตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ เคมี (A-Level)
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 2K คน
1,900.-